THÔNG BÁO V/v: Tổ Chức Lễ Vía Đức Bồ tá Quan Thế Âm

0
437

 

THÔNG BÁO

V/v:tổ chức lễ vía Đức Bồ Tát Quan Âm

 

Kính thưa quí Phậttử!

 

Nhân dịp lễ vía BồTát Quan Thế Âm 19 tháng 6 năm Mậu Tuất, chùa Diệu Pháp tổchức khóa Lễ trì chú Đại bi và đảnh lễ Ngũ Bách Danh Đức Bồ Tát Quan Thế Âm.

Thời gian: ngày 19 tháng 6 năm Mậu Tuất (tức ngày 31/07/2018Dương lịch).

 Chương trình cụ thể như sau:

– 08 giờ: Trì chú vàtụng kinh.

– 09 giờ 30: Đảnh lễNgũ Bách Danh Đức Bồ tát Quan Thế  Âm(200 lạy).

– 11 giờ 00: Thọtrai.

– 13 giờ 30: Trì chú vàtụng kinh.

– 16 giờ 00: Tiểu thực.

– 17 giờ: Đảnh lễ NgũBách Danh Đức Bồ tát Quan Thế Âm (300 lạy).

Nay xin thông báođến toàn thể Phật tử được biết để đến tham dự.

                                     CHÙADIỆU PHÁP