THÔNG BÁO V/v: tổ chức khóa tu vía Phật Di Đà

0
143

THÔNG BÁO


V/v: tổ chức khóa tu vía Phật Di Đà


Kính thưa quí Phật tử!


Nhằm tạo một môi trường tu tập cho các Phật tử, đặc biệt là Phật tử tu theo pháp môn tịnh độ, nhân dịp lễ vía đức Phật Di Đà (17/ 11 ÂL), chùa Diệu Pháp sẽ tổ chức khóa tu với chủ đề: “Một Ngày An Lạc”. Đây cũng là việc làm tốt đẹp và ý nghĩa nhất của người con Phật dâng lên cúng dường đức Phật A Di Đà nhân lễ vía của ngài. Chương trình cụ thể như sau:

Địa điểm: chùa Diệu Pháp

Đối tượng tham gia: Phật tử tuổi từ 20 trở lên

Thời gian: từ 7h sáng ngày 12/ 11 AL (tức 14/12/2013) đến 20h cùng ngày

Số lượng tu sinh: 100 người

Nay nhà chùa xin thông báo đến toàn thể Phật tử được biết. Phật tử nào mong muốn tham gia xin vui lòng đăng kí tại bàn trực khách của chùa. Thời gian đang kí kể từ ngày 29/ 10 AL (tức 01/12/2013) đến hết ngày 11/ 11/ AL (tức 13/12/2013 )


Ghi chú:Trong trường hợp chưa hết ngày đang kí mà số tu sinh đăng kí đã đủ thì nhà chùa sẽ khóa sổ không nhận thêm.Trưởng ban tổ chức


ĐĐ. THÍCH NGUYÊN PHÁP