THÔNG BÁO V/v: Thành lập Đạo Tràng Niệm Phật chùa Diệu Pháp

0
138

THÔNG BÁO 

V/v: Thành lập Đạo Tràng Niệm Phật chùa Diệu Pháp

 

Kính thưa quí Phật tử!

Với mong muốn tạo một môi trường cho Phật tử xa gần có cơ hội gieo  duyên với Đức Phật A Di Đà và có nhân duyên hành trì pháp môn Niệm Phật,  chùa Diệu Pháp sẽ thành lập Đạo Tràng Niệm Phật vào lúc 7 giờ ngày 24/05 AL (nhằm ngày 21/06/2014).

Địa điểm: chùa Diệu Pháp

Đối tượng tham gia: Phật tử tuổi từ 20 trở lên

Số lượng Phật tử: không giới hạn.

Thời gian đăng kí kể từ ngày 22/04 AL (tức 20/05/2014).

Nay nhà chùa xin thông báo đến toàn thể Phật tử được biết. Phật tử nào mong muốn tham gia tu tập xin vui lòng đăng kí tại bàn trực khách của chùa.

Nam Mô A Di Đà Phật!

 

Trưởng ban tổ chức

ĐĐ. THÍCH NGUYÊN PHÁP