THÔNG BÁO V/v: MỞ LỚP GIẢNG DẠY GIÁO LÝ

0
131

THÔNG BÁO

V/v: MỞ LỚP GIẢNG DẠY GIÁO LÝ

 

Kính thưa quý Phật tử!

 

Truyền bá chánh pháp và hướng dẫn mọi người thể nghiệm kho tàng tri thức và văn hóa vô giá của đạo Phật là một công việc hết sức thiết thực trong đời sống hiện đại ngày nay. Hơn nữa, giáo dục hàng Phật tử, nhất là các vị trẻ tuổi, đến với Phật pháp, thấm nhuần giáo lý, tư tưởng của chư Phật để áp dụng vào cuộc sống nhiều khổ đau hiện tại sẽ tạo những chuyến biến tích cực trong đời sống của mỗi người.

Trên tinh thần đó, Chùa Diệu Pháp kính thông tri đến toàn thể quý Phật tử về việc mở lớp giảng dạy giáo lý vào ngày 15/05/2014 (nhằm 17/04/ Giáp Ngọ).

Khóa học sẽ kéo dài trong ba tháng. Sau khi kết thúc khóa học, quý Phật tử sẽ được cấp chứng chỉ nếu vượt qua được các kì khảo hạch. Với sự giảng dạy của chư tôn đức Giáo thọ theo phương pháp hiện đại sẽ giúp quý vị dễ tiếp thu bài hơn. Quý Phật tử muốn ghi danh, xin đăng ký tại bàn tiếp khách của chùa.

 

— Thời gian đăng ký:  bắt đầu từ 14/04 đến ngày 10/05/ 2014.

— Lịch học: 1 tuần 3 buổi vào thứ Ba, Năm, Bảy.

— Thời gian học: 19h – 20h30.

— Môn học: Giáo Lý, Lịch Sử Đức Phật, Phật Pháp Ứng Dụng.

GHI CHÚ: Vì cơ sở vật chất và không gian lớp học còn hạn hẹp, nên chỉ giới hạn cho 40 học viên nào đăng kí trước.


 CHÙA DIỆU PHÁP