Thông báo v/v dời nhà cốt để khởi công xây dựng khu chánh điện

0
139

THÔNG BÁO

Kính thưa quý Phật tử.
 
Sắp tới nhà chùa sẽ tiến hành tháo dỡ khu chánh điện cũ và nhà cốt để khởi công xây dựng khu chánh điện mới. Vì thế, các hủ cốt gửi tại chùa sẽ được dời ra nhà tang lễ.

 

Quý Phật tử muốn thăm viếng, cúng bái các hương linh xin liên hệ nhà tang lễ của chùa. Số thứ tự và vị trí của các hũ cốt vẫn không thay đổi để thuận lợi cho việc tìm kiếm.