THÔNG BÁO v/v chiêu sinh lớp giáo lý căn bản

0
127
THÔNG BÁO
v/v chiêu sinh lớp giáo lý căn bản

Thể theo tâm nguyện cần cầu học hỏi giáo lý của một số nam nữ Phật tử, Chùa Diệu Pháp với sự ưng thuận của Đại đức trụ trì: Thích Nguyên Pháp cho phép mở lớp giáo lý đào tạo tại chùa. Chỉ tiêu chiêu sinh và đào tạo mang tính quần chúng, cho mọi đối tượng nam nữ Phật tử.
1. Đối tượng chiêu sinh:
Tất cả các nam nữ Phật tử có nhu cầu học hỏi giáo lý tuổi dưới 35
2. Số lượng chiêu sinh:
30 người
3. Hình thức chiêu sinh:
Không thi tuyển, ghi danh tại bàn khách
4. Thời gian chiêu sinh: 
Sau khi dán thông báo
5. Chương trình đào tạo:
Giáo lý căn bản – Nghi lễ – Lịch sử Phật giáo
6. Thời gian đào tạo:
1 năm (1 buổi/tuần, chiều chủ nhật, thời gian dự kiến vào lúc 14h00)
* Lớp học khai giảng vào 28/10/2012 và không thu bất kì khoản phí nào

TRỤ TRÌ CHÙA DIỆU PHÁP
Đ.Đ THÍCH NGUYÊN PHÁP