Thông báo tổ chức khóa tu Vesak 2017

0
183

THÔNG BÁO

V/v: tổ chức khóa tu Vesak 2017

 

Kính thưa toàn th quý Pht t!

Kính mừng đi l tam hp Vesak 2017 –  ngày Pht Đn sanh -Thành Đo và Niết Bàn – chùa DiệuPháp tổ chức khoá tu vi tên gi “Trái Tim Ca Bt” dành cho toàn thểquí Phật tử. Đây là mt khoá tu nhằm tiếp bước con đường giác ng ca Đc T Ph mang hnh phúc đến cho con người, xây dựng một xã hội hoà hợp và một thế giới hoà bình, an lạc.

Chương trình c th như sau:

Thi gian: ngày 11-12/04 Â.L t(06-07/05/2017), Th Bảy và Chủ Nhật

Đa đim: chùa Diu Pháp

Đi tượng tham gia: Pht t tui t 20 tr lên

S lượng: 120 người

Nay kính thông báo đến toàn th quí Pht t biết. Quí v tham gia khóa tu vui lòng đăngkí ti bàn trc khách ca chùa. Thi gian đăng kí t 12/03ÂL (09/04/2017) đến hết  ngày 08/04ÂL (03/05/2017).

Lưu ý:

1. Thamgia toàn thời gian

2. Cótinh thần nghiêm túc khi tham gia

3.Có mặt vào lúc 6h30 sáng

                                                                                  Trưởng ban tổ chức                      

Thích Nguyên Pháp