THÔNG BÁO – SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CHỖ NGỒI XE ĐI TỪ THIỆN TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG

0
133
SƠ ĐỒ  VỊ TRÍ CHỖ NGỒI XE SỐ  1   (DỰ KIẾN)

TÀI XẾ

 


                                  THẦY PHỤ TRÁCH:  T. An Đạt

                                                                                        ĐT: 0975.693.899

                                                                                                            

Nhà Xe

Nhà Xe

Nhà Xe

Bác Bảy Nhỏ

Cao Thị Xê

Dương Thị Hoan

Trần Thị Của

Tâm Hải

Trần Thị Đài

Trần Thị Thê

Viên Lộc

Trần Kim Hằng

Nguyễn Thị Bảo Toàn

Từ Ngọc Cư

Diệu Đức

Vân Anh

Lê Lợi

Nguyễn Minh Tâm

SV. Tuyền

SV. Thư

 

 

Nguyễn Ngọc Phận

Phan Thị Dư

Bác Giáo Dặm

Trần Thị Hài

Phạm Thị Thoáng

Nguyễn Thị Sanh    

Nguyễn Thị Hoàng

Đỗ Quỳnh Loan

Nguyễn Thị Lệ Hằng

Nguyễn Châu Sơn

Nguyễn Thị Phượng

Trần Thị Hường

Nguyễn Thị Anh Sơn

Nguyễn Văn Đức

T. Bình

SV Trúc

 Cô Diệu Hằng

Nguyễn Phạm Hoàng Anh

Tèo

SV Phong

Tuấn  Anh

Chú Tuấn

SV. Bình A

SV T. Quang

SV T. Quang

 
 
 

1

Nhà Xe

 

2

Nhà Xe

 

3

Nhà Xe

 

4

Bác Bảy Nhỏ

 

5

Cao Thị Xê

 

6

Dương Thị Hoan

 

7

Trần Thị Của

0989.100.639

8

Tâm Hải

 

9

Trần Thị Đài

0163.422.7051

10

Trần Thị Thê

0903.919.272

11

Viên Lộc

0918.415.303

12

Trần Kim Hằng

0937.610.807

13

Nguyễn Thị Bảo Toàn

0902.832.283

14

Từ Ngọc Cư

0163.4831.104

15

Diệu Đức

0938.561.215

16

Vân Anh

 

17

Lê Lợi

 

18

Nguyễn Minh Tâm

0908.874.379

19

Nguyễn Ngọc Phận

 

20

Phan Thị Dư

 

21

Bác Giáo Dặm

 

22

Trần Thị Hài

 

23

Phạm Thị Thoáng

 

24

Nguyễn Thị Sanh    

 

25

Nguyễn Thị Hoàng

 

26

Đỗ Quỳnh Loan

 

27

Nguyễn Châu Sơn

 

28

Nguyễn Thị Lệ Hằng

 

29

Trần Thị Hường

 

30

Nguyễn Thị Phượng

0905.923.509

31

Nguyễn Thị Anh Sơn

0907.261.165

32

Nguyễn Văn Đức

0907.261.165

33

SV Trúc

 

34

T.Bình

 

35

SV. Tuyền

 

36

SV. T Nhuận Quang

 

37

Nhật Thư

 

38

SV Bình A

 

39

Tèo

 

40

SV. Phong

 

41

SV. T Nhuận Quang

 

42

Nguyễn Phạm Hoàng Anh

 

43

Cô Diệu Hằng

 

44

 

 

45

 

 

SƠ ĐỒ  VỊ TRÍ CHỖ NGỒI XE SỐ  2   (DỰ KIẾN)

TÀI XẾ

 

                                  THẦY PHỤ TRÁCH:  T. Nguyên Thọ

                                                                                    ĐT: 0908.339.881

                                                                                                            

Võ Thị Đỗ

Trần Thị Trang

Trần Thị Thu

Nguyễn Thị Ba

Lê Tốt Nghiệp

Nguyễn Thị Liên Hường

Lê Thị Quỳnh Mai

Phạm Anh Thư

Đinh Thị Gái Lai

Huỳnh Nương

Nguyễn Thị Kim Vân

Nguyễn Thị Loan

Nguyễn Thị Bích Thuần

Hoàng Thị Minh Ngọc

SV Nhung

SV Vy

Bảo QPhim

Ni Khoa

Hiếu

Hóa

 

 

 

Võ Thị Mỹ Đức

Nguyễn Thị Còn

Lê Kim Liên

Châu Bích Thuận

Nguyễn Thị Sa

Nguyễn Đắc Tấn

Đoàn Thúy Nguyên

Trần Đoàn Bảo Trân

Đoàn Kim Dung

Trần Hoàng Thiên

Nguyễn Thị Chúc Linh

Nguyễn Đắc Tân

Nguyễn Đắc Tiến

Lê Thanh Nhàn

Phi Tuyết

Cô Hương

Niên

SV Tân

 

Nguyễn Lan Anh

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Vũ Thị Huệ

Nhâm Thị Hồng

Ngô Thị Lợi

 


 

 

1

Võ Thị Đỗ

 

2

Trần Thị Trang

 

3

Trần Thị Thu

 

4

Nguyễn Thị Ba

 

5

Lê Kim Liên

 

6

Lê Tốt Nghiệp

0908.683.327

7

Nguyễn Thị Liên Hường

 

8

Lê Thị Quỳnh Mai

 

9

Phạm Anh Thư

 

10

Đinh Thị Gái Lai

 

11

Huỳnh Nương

 

12

Nguyễn Thị Kim Vân

0125.526.1589

13

Nguyễn Thị Loan

 

14

Nguyễn Thị Bích Thuần

 

15

Nguyễn Thị Còn

 

16

Võ Thị Mỹ Đức

 

17

Nguyễn Thị Sa

 

18

Châu Bích Thuận

0903.661.861

19

Đoàn Thúy Nguyên

 

20

Nguyễn Đắc Tấn

 

21

Đoàn Kim Dung

 

22

Trần Đoàn Bảo Trân

 

23

Nguyễn Thị Chúc Linh

 

24

Trần Hoàng Thiên

 

25

Nguyễn Đắc Tiến

 

26

Nguyễn Đắc Tân

 

27

Hoàng Thị Minh Ngọc

 

28

Lê Thanh Nhàn

 

29

Nguyễn Lan Anh

 

30

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

 

31

Vũ Thị Hạ

 

32

Nhâm Thị Hồng

 

33

Ngô Thị Lợi

 

34

Bảo QPhim

 

35

Sv. Tân

 

36

Phi Tuyết

 

37

Cô Hương (chùa)

 

38

Sv. Nhung

 

39

Sv. Vy

 

40

Niên

 

41

Hóa

 

42

Hiếu

 

43

Ni Khoa

 

44

 

 

45