THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ BUỔI LỄ VÍA BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM XUẤT GIA

0
7
Kính thưa quý Phật tử,
Ngày 19/09 âm lịch thường niên là một trong ba ngày lễ vía đức Bồ tát Quán Thế Âm theo truyền thống của Phật giáo Đại thừa. Vì vậy, chùa Diệu Pháp thành kính tổ chức buổi lễ vía kỷ niệm đức Bồ tát Quan Thế Âm xuất gia vào ngày 19/9 năm Canh Tý, tức ngày 4/11/2020. Chương trình buổi lễ như sau:
13 giờ 30: lạy Ngũ bách danh (200 lạy)
15 giờ: trì chú Đại bi và tụng kinh Phổ Môn
16 giờ: dùng bữa chiều
17 giờ: lạy Ngũ bách danh (300 lạy)
18 giờ 30: dùng chè – Hoàn mãn
Nay chùa Diệu Pháp trân trọng kính mời quý Phật tử gần xa, quý thiện nam tín nữ vì lòng mộ đạo và tôn kính đức Bồ tát Quan Thế Âm, trở về tham dự buổi lễ này để tu tập và tăng trưởng phước đức cho tự thân và quyến thuộc.
Nam mô Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát.