Thông Báo Lễ Vía Đức Quan Âm Bồ Tát

0
834

THÔNGBÁO

V/vtổ chức lễ vía ngày Đức Bồ Tát Quan Âm Đản Sanh

Kính thưa quí Phật tử !

Nhân dịp lễ vía ngày Đức Bồ Tát Quan Âm Đản Sanh 19tháng 02 năm Đinh Dậu, chùa Diệu Pháp tổ chức khóa Lễ trì chú Đại Bi và đảnh lễNgũ Bách Danh Đức Bồ Tát Quan Thế Âm.

Thời gian: Ngày 19 tháng 02 năm Đinh Dậu

(Tức ngày thứ Năm, 16/03/2017 Dương lịch).

Chương trình cụ thể như sau:

-08 giờ: Trì chú và tụng kinh.

-09 giờ 30’: Đảnh lễ Ngũ Bách Danh Đức Bồ Tát QuanÂm(200 lạy).

-11 giờ: Thọ trai.

-13 giờ: Trì chú và tụng kinh.

-16 giờ: Tiểu thực.

-17 giờ: Đảnh lễ Ngũ Bách Danh Đức Bồ Tát QuanÂm(300 lạy).

        Nay xinthông báo đến toàn thể quí Phật tử được biết đến tham dự.

                                            CHÙA DIỆU PHÁP