THÔNG BÁO LỄ QUY Y TAM BẢO

0
4
Tam Bảo là điểm nương tựa khởi đầu, là nền tảng căn bản rất quan trọng mà tất cả Phật tử tại gia cần ý thức và thể hiện tốt đẹp trong cuộc sống.
Quy y Phật là nhận Đức Phật làm Thầy, tin Phật hoàn toàn sáng suốt bậc nhất. Người buồn phiền, hay có nhiều điều nan giải đến với Phật đều được Ngài hóa giải.
Quy y Pháp là nương vào những lời dạy của Đức Phật làm kim chỉ nam tu tập trong đời sống hàng ngày hướng tới đời sống đạo đức chuẩn mực thánh thiện. Những lời chỉ dạy quý báu của Đức Phật đã thể hiện một giá trị thiết thực cao tột, đó là Pháp Bảo.
Quy y Tăng là nương theo đoàn thể tu sĩ đoàn kết, hòa hợp, thanh tịnh, an vui, cùng tu hành, cùng lý tưởng tìm chân lý và đang từng bước thực hiện mục tiêu hướng đến quả vị Phật.
Nhận thức đúng đắn ý nghĩa quy y Tam Bảo để hàng Phật tử tại gia cố gắng phát huy trí tuệ và đạo đức, đóng góp tích cực vào những hoạt động hoằng dương Phật pháp và làm lợi ích cho xã hội.
Vì những lợi ích như trên, Khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 11 vào ngày 06/12/2020 tại Chùa Diệu Pháp sẽ tổ chức Lễ Quy Y Tam Bảo cho quý vị có mong muốn trở thành đệ tử Phật, theo Ngài bước trên con đường của từ bi và trí tuệ.
Nhà chùa xin thông báo với tất cả các thiện nam, tín nữ có tâm nguyện hướng về Phật pháp và mong muốn Quy Y Tam Bảo hãy gửi thông tin đăng ký từ ngày 23/11/2020 đến ngày 5/12/2020 để Ban tổ chức chúng tôi chuẩn bị cho việc đặt Pháp danh và in Điệp Quy Y.
HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ:
Quý Phật tử hoan hỷ đăng ký qua đường link: https://tinyurl.com/yygpguq6
Hoặc đăng ký trực tiếp tại bàn trực khách của Chùa Diệu Pháp.
LƯU Ý:
– Nhà chùa cũng sẽ không cấp phái Quy Y cho quý Phật Tử không trực tiếp về chùa thọ nhận Giới Pháp.
– Trường hợp đã đăng kí mà không thể về tham dự quý vị hoan hỷ báo lại cho nhà chùa.
– Để tránh bị trùng lặp và lãng phí Điệp Quy Y, mỗi Phật tử hoan hỷ chỉ đăng ký một lần (nếu đã đăng ký qua internet hoan hỷ không đăng ký trực tiếp tại chùa).
– Phật tử Quy Y Tam Bảo phải từ 12 tuổi trở lên.