Thông Báo: CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ VU LAN CHÙA DIỆU PHÁP 2016 – PL.2560

0
237

CHƯƠNG TRÌNHĐẠI LỄ VU LAN

DL 2016 -PL  256

Ngày mùng1 tháng 7 (ThứTư -ngày 03/8/2016):
       -19 giờ: Khai kinh Vu Lan
Ngày mùng 5tháng 7 (Chủ Nhật, ngày 07/08/2016)
      – 09 giờ:Lễ Vu Lan cho các Đạo tràng chùa Diệu Pháp
      – 14 giờ:Lễ “Bông hồng cài áo” cho Gia đình Sen Hồng và Mái Ấm Tình Thương
     – 15giờ: Phát quà bà con nghèo tại 4 khu phố Phường 13 và hội Người Mù Quận Bình Thạnh.
Ngày mùng 9tháng 7 (Thứ Năm, ngày 11/08/2016)
    – 8giờ:Lễ “Bông hồng cài áo” cho Sinh viên các trường Đại học
Ngày 11 và12 tháng 7 (thứ Bảy, Chủ Nhật ngày 13 và 14/08/2016):
   – Khóatu: “Tri Ân Đấng Sinh Thành – lần VI” (có chương trình riêng)
Ngày 13tháng 7 (Thứ Hai, ngày 15/08/2016):
  – 19 giờ:Thuyếtgiảng Vu Lan – Khóa lễ Vu Lan
Ngày 14tháng7 (ThứBa, ngày16/08/2016):
  – 08 giờ:chương trình “Hiến máu nhân đạo”.
  – 11 giờ:LễCúng dường Pháp Y.
  – 19 giờ:Vănnghệ “Ơn nghĩa sinh thành”
Ngày 15tháng7 (ThứTư, ngày17/08/2016):
  – 08 giờ:Lễ Quy Y Tam Bảo
  – 11 giờ:CúngNgọ – Thọ trai
  – 14 giờ:ĐạiLễ Phóng Sanh cầu an cầu siêu cho phụ mẫu hiện tiền hay quá vãng.
  – 19 giờ:Đạilễ hoa đăng : Thắp nến tri ân và Cầu quốc thái dân an.
Ngày 19tháng7 (Chủ Nhật, ngày21/08/2016):
  – 08 giờ:Lễ Vu Lan Làng Thượng Nông (xem Thư mời tại website: chuadieuphap.com.vn).
Ngày 24,25và 26 tháng7(Thứ Sáu,Thứ Bảy và Chủ Nhật, ngày 26,27 và 28/8/2016:)
Pháp đàn Địa Tạng Kỳ siêu Chẩn tế Bạt độ Giảioan (có chương trình riêng).
Một số lưu ýđối với quý Phật tử tham gia đại lễ:
Bàn tiếpkhách của chùa là nơi để quý vị đăng kí tham dự những khóa lễ:
– Khoá tu “Tri ân đấng sinh thành” lần V dành chocác Phật tử tuổi từ 20 trở lên.
– Chương trình “Hiến máu nhân đạo”
– Cúng dường Dâng Y cho chư Tăng an cư kiết hạ tạichùa.