Thiền sư Thích Nhất Hạnh được tạc tượng tại Oakland

0
106

Tượng Ðài Nhân Ðạo vừa được khánh thành tại Oakland.


Tượng đài, với chi phí $8 triệu, được dựng phía Tây của Henry J. Kaiser Memorial Park, ngay trung tâm thành phố Oakland.

Ba trong số bốn khu vực tượng đài rộng 1,000 square feet được đặt tên “Remember Them: Champions for Humanity,” có tượng của 25 nhân vật nổi tiếng đấu tranh cho nhân quyền trên thế giới, từ Martin Luther King, Jr. tới Franklin Delano Roosevelt tới Maya Angelou, Cesar Chavez và Mahatma Gandhi.

Người Việt Nam duy nhất có tượng trong tượng đài này là Thiền Sư Thích Nhất Hạnh.

Ngoài ra, có sáu nhà hoạt động địa phương cũng được tạc tượng phía sau tượng đài, trong đó có ông Henry J. Kaiser, cư dân Oakland, sáng lập viên công ty bảo hiểm Kaiser Permanente.

Chi phí hoàn thành bức tượng này có được qua sự đóng góp của Phòng Thương Mại Oakland cùng với các công ty Kaiser Permanente, AT&T và Clorox, và một số cá nhân địa phương.

Thành phố Oakland cũng đóng góp vào tượng đài $100,000, theo ông John Ellis, phát ngôn viên thành phố.

Tượng đài cao 21 feet, rộng 52 feet, nặng 50,000 pound này do nghệ sĩ Mario Chiodo thực hiện.

(internet)