THIỀN ĐỊNH LY THAM (6)

0
5

Vì sao quyển sách này lại tiếp cận Thiền Định Nguyên Thủy theo hướng tiến trình thực hành?

Bởi vì, mặc dù các hướng tiếp cận nêu trên hoàn toàn đúng theo tinh thần Phật giáo nguyên thủy nhưng nhiều thiền sinh vẫn cảm thấy băn khoăn về tính liên kết của chúng và tự hỏi có thể có một sợi chỉ xuyên suốt nào đó thể hiện rằng chúng chỉ là nhiều mặt của một thực thể hay không?

Nỗi băn khoăn đó thực chất là băn khoăn về quỹ đạo thực hành thiền định của mình. May mắn thay, sợi chỉ xuyên suốt hệ thống đó chính là tiến trình chín cấp bậc thiền định. Vì vậy, để giải tỏa nỗi băn khoăn này, thiền sinh cần phải nghiên cứu lý thuyết của tiến trình đó để định vị và đảm bảo sự thực hành của mình luôn nằm trong khuôn khổ Phật giáo. Giả sử rằng phàm phu như chúng ta chỉ có thể hướng tới vị trí hay cấp bậc thấp nhất trong tiến trình này đi chăng nữa thì ngay trong đời kiếp này, vẫn cảm thấy an tâm đã đi đúng hướng, đúng lời Phật dạy và gieo trồng chủng tử thiền định cho nhiều đời kiếp sau tiếp tục gặp Phật pháp và thực hành.

Trích:Sách Thiền Định Ly Tham