Thi công hào quang đá mỹ nghệ (1)

0
114

Xin gửi đến quý phật tử một số hình ảnh thi công hào quang đá mỹ nghệ (1):

Các anh em thi công thắp hương khấn nguyện với Phật bà

Tập kết vật tư và máy móc

Tháo dỡ hào quang cũ

Ép tĩnh cọc bê-tông đầu tiên

Hoàn thành việc ép 5 tim, tức 100 m cọc bê-tông

Phá đầu cọc, tạo móng băng

Dựng dàn khung sườn cho hào quang đá mỹ nghệ nặng khoảng 20 tấn


Bảo cái (tức mái che trên đầu Phật bà)