Xem thêm

Thần Chú Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni (bản tiếng Việt)

Phap Ngo Thich
Sức mạnh của thần chú này là một trong những điều kỳ diệu của pháp môn Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni. Kinh nói rằng: "Thần chú này giúp loại bỏ tội ác và...

Sức mạnh của thần chú này là một trong những điều kỳ diệu của pháp môn Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni. Kinh nói rằng: "Thần chú này giúp loại bỏ tội ác và khổ đau của chúng sinh; giải thoát tất cả khổ nạn trong Diêm Ma, bàng sanh, ngạ quỷ, địa ngục; cứu rỗi chúng sinh khỏi sự đau khổ, nghèo nàn, yếu đuối, bệnh tật, tàn tật, người khuyết tật; cứu vớt các loài quỷ dữ và các loài thủy tộc, chim bay, thú săn, rắn rết, ruồi muỗi, côn trùng. Tất cả các chúng sinh đều sẽ được sanh lên các cảnh giới an lành và từ từ đạt được giải thoát."

Người có duyên phải trì tụng thần chú này bằng tiếng Việt là tốt nhất. Các Vị Tổ sư dịch kinh chú này ra tiếng Việt để nhiều người có thể trì tụng được. Tuy nhiên, việc trì chú thành công phụ thuộc vào tâm, không phải là tiếng Việt hay tiếng Phạn.

Nghe thần chú Mật Tông có tác dụng gì

01 Ảnh minh họa

Thần Chú Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni bao gồm 70 câu chân ngôn. Chú này có tác dụng:

 1. Loại bỏ tội ác trong trăm ngàn kiếp.
 2. Thoát khỏi sự khổ nạn của bốn cõi diêm ma.
 3. Cứu giúp chúng sinh khỏi nghèo nàn, yếu đuối, bệnh tật, tàn tật, người khuyết tật.
 4. Cứu vớt các loài quỷ dữ và các loài thủy tộc, chim bay, thú săn, rắn rết, ruồi muỗi, côn trùng.
 5. Sanh lên các cảnh giới an lành và từ từ đạt được giải thoát.

Diệu dụng của Chú Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni

Khi trì chú Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni, người trì tụng được những lợi ích sau:

 • Được sanh lên cõi trời, làm bạn với các Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí.
 • 3 nghiệp thân, ngữ, ý hằng thanh tịnh.
 • Được chư Bồ Tát hộ vệ, chư Phật hệ niệm.
 • Thọ trì chú này sẽ đến cõi Địa ngục, ngạ quỷ, Diêm Ma vương đọc tụng, các tội phạm đều được giải thoát, cảnh giới trống rỗng.
 • Được sanh lên cõi thiên đường và cùng 10 phương chư Phật ở một chỗ, chứng quả Vô Thượng Đẳng Giác.

Chú Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni cũng có uy lực và công đức như những bảy báu thù thắng trong thế giới, được tất cả các vương quốc và dân chúng ưa thích. Chú có thể tiêu trừ tội ác, tăng trưởng công đức và nhận được sự kính trọng của các thiên thần và các vị linh thần.

Thần chú này còn có tác dụng trì tụng, biên chú hoặc cúng dường, giúp người trì tụng nhận được công đức vô lượng và phước trí không thể đếm kể. Người trì tụng sẽ trở thành người tử tế của Phật và cứu vớt được vô lượng chúng sinh.

Cách kiết ấn Phật Đảnh Tôn Thắng

Để kiết ấn Phật Đảnh Tôn Thắng, hãy chắp hai tay lại, hai ngón trỏ co vào lòng bàn tay, và hai ngón cái áp vào lóng giữa ngón trỏ để tạo thành ấn thành.

Trì nghiệm của Chú Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni

Có nhiều trường hợp đã trì chú này và trải qua những kinh nghiệm thực tế:

 1. Vị cư sĩ Võ Triệt thường trì tụng chú này và sau đó được nhờ phước lực sanh lên cõi trời.
 2. Ông Vương Sơn Nhơn và Vương Thiếu Phủ đã thọ trì chú Tôn Thắng và nhờ oai lực của chú, họ đã sống lại.
1