Xem thêm

Thần chú Phật A Di Đà và tầm quan trọng của nó trong Phật giáo

Phap Ngo Thich
Thần chú A Di Đà tiếng Việt Phật A Di Đà, hay Amitabha trong tiếng Phạn, là vị Phật rất được tôn kính trong đạo Phật Đại thừa và đặc biệt quan trọng đối với...

Thần chú A Di Đà tiếng Việt Thần chú A Di Đà tiếng Việt

Phật A Di Đà, hay Amitabha trong tiếng Phạn, là vị Phật rất được tôn kính trong đạo Phật Đại thừa và đặc biệt quan trọng đối với các Phật tử theo Tịnh Độ tông. Với tên gọi ý nghĩa "ánh sáng vô hạn" hay "tuổi thọ vô hạn", Phật A Di Đà đại diện cho lòng từ bi vô lượng của chư Phật và được hình tượng như một màu sắc phong phú và ấm áp như mặt trời lặn.

Trong đạo Phật Kim Cương thừa ở Tây Tạng, Phật A Di Đà cũng là một trong năm vị Phật phi lịch sử, đại diện cho 5 phương khác nhau trong mạn-đà-la. Các vị Phật còn lại trong bộ này bao gồm Đại Nhật Như Lai (Vairocana) ở vị trí trung tâm, A Súc Bệ Như Lai (Akshobhya) ở hướng Đông, Bảo Sanh Như Lai (Ratnasambhava) ở hướng Nam và Bất Không Thành Tựu Như Lai (Amoghasiddhi) ngự trị phương Bắc.

Phật A Di Đà có vai trò quan trọng trong Phật giáo phương Đông, nơi Ngài được gọi là A Mi Đà (Amida). Ngài cũng có hình dạng Bồ tát gọi là Amitayus, có ý nghĩa "vô lượng thọ". Một số truyền thống mô tả Amitabha và Amitayus giống nhau, trong khi các trường phái khác nhau có một số khác biệt.

Phật A Di Đà thường được miêu tả kèm với hai vị trợ thủ: Bồ Tát Quán Thế Âm ở bên trái và Bồ Tát Đại Thế Chí ở bên phải. Với lòng từ bi vô lượng, Phật A Di Đà đã "tạo ra" cõi Tịnh độ ở phương Tây, nơi những Phật tử có thể tu tập sau khi rời khỏi cõi trần.

Theo các kinh Tịnh độ, cõi Tịnh độ có thể được hiểu như một chiều song song hoặc vũ trụ thay thế, được xây dựng bởi công đức vô tận của một vị Phật trong vô số thực hành của mình. Ở cõi Tây phương cực lạc, mọi thứ đều giúp hành giả thuận lợi trên con đường tu tập và giác ngộ. Hành giả không cần lo lắng về việc kiếm tiền, kiếm nơi chốn hay thời gian để thiền. Họ sinh ra và trưởng thành trong một hoa sen, và giáo lý của Đức Phật lan truyền ở khắp mọi nơi. Từ những chú chim, nước chảy cho đến những chiếc lá trên cành, tất cả chứa đựng những lời dạy nhiệm màu.

Tịnh độ là một loại "thiên đường" mà nhiều Phật tử khao khát được vãng sanh. Khát vọng này là trung tâm của Phật giáo Tịnh độ, và nhiều Phật tử theo trường phái này thường xuyên gọi danh hiệu của Phật A Di Đà qua một thực hành đơn giản được gọi là "niệm Phật".

Trong trường phái Kim Cương thừa, hành giả Mật Tông trì tụng thần chú của Phật A Di Đà như một phương pháp rèn luyện tâm để có thể vãng sanh về cõi cực lạc trong thời khắc chuyển giao giữa Sống-Chết-Tái Sinh, được gọi là Thân trung ấm. Nhiều người tin rằng Phật A Di Đà có thể mang lại tất cả những phẩm chất giác ngộ, nhưng điều quan trọng là phải tập trung vào Ngài vào lúc chết. Hành giả cần suy niệm về Phật A Di Đà và lặp lại câu thần chú của mình.

Giống như nhiều câu thần chú Mật Tông khác, thần chú vãng sanh Phật A Di Đà cũng có nhiều phiên bản khác nhau và thường bắt đầu bằng âm tiết "Om". "Om" được xem là âm thanh đầu tiên của vũ trụ, đồng nghĩa với tiếng "Ùm" của vụ nổ Big Bang theo lý thuyết khoa học.

Thần chú A Di Đà tiếng Phạn

Oṃ Amitābha Hrīḥ
Oṃ Amideva Hrīḥ

Thần chú A Di Đà tiếng Việt

Nam-mô a di đà bà dạ, Đa tha dà đa dạ, Đa địa dạ tha.
A di rị đô bà tỳ,
A di rị đa tất đam bà tỳ,
A di rị đa tì ca lan đế,
A di rị đa, tì ca lan đa,
Dà di nị dà dà na,
Chỉ đa ca lệ ta bà ha

Thần chú A Di Đà tiếng Việt gắn liền với truyền thống Phật giáo Việt Nam và thường được tụng trong việc chuẩn bị cho một thực hành A Di Đà, như chuyển di tâm thức.

Thần chú Phật A Di Đà tiếng Phạn Thần chú Phật A Di Đà tiếng Phạn

Có một thực hành đặc biệt gọi là Phowa, hướng tâm thức vào "trái tim của Phật A Di Đà", giúp trải nghiệm chính xác những gì xảy ra vào lúc lâm trung. Tuy nhiên, thực hành này không được nghiêm cấm thử một mình và nên được thực hiện dưới sự hướng dẫn của một vị Lạt ma có trình độ.

Trong Phật giáo phương Đông, niệm Phật hay trì tụng thần chú A Di Đà là một truyền thống phổ biến để hỗ trợ người sắp chết sớm vãng sanh về cõi cực lạc.

1