Xem thêm

Tại sao khinh chê Tam Bảo, phỉ báng chúng Tăng lại bị quả báo khổ đau?

Phap Ngo Thich
Em hãy bắt đầu từ cuộc đối thoại thú vị này. Con là con út trong gia đình, con rất hay nghĩ đến việc đi chùa, nhưng bố đẻ con lại chửi Tam Bảo, khinh...

Em hãy bắt đầu từ cuộc đối thoại thú vị này. Con là con út trong gia đình, con rất hay nghĩ đến việc đi chùa, nhưng bố đẻ con lại chửi Tam Bảo, khinh chê kinh nhân quả ba đời. Câu chuyện của con thật đáng sợ và đáng trách. Nhưng, em có bao giờ tự hỏi vì sao những hành động này lại gây ra hậu quả đau buồn và khổ đau cho gia đình con không?

Khinh chê Tam Bảo lại bị quả báo khổ đau?

1. Tại sao chê bai, phỉ báng Phật lại bị khổ?

Phật là người đã hết tham, sân, si và có tâm đại từ bi yêu thương chúng sinh. Vậy nên, những người không ưa mến Phật, khinh chê Phật là những người yêu mến sự tham của người khác, yêu mến sự sân hận của người khác, yêu mến sự ngu si, tăm tối của người khác và yêu mến tâm ác hại của người khác.

Nghiệp yêu mến các sự tham, sân, si và ác hại đó sẽ chiêu cảm những người tham, sân, si và ác hại đến trong cuộc đời mình, có thể thành người thân trong gia đình và các mối quan hệ khác. Vì nghiệp yêu mến các sự tham, sân, si và ác hại, tâm sẽ tham nhiều và chiêu cảm cộng nghiệp với những người có cùng tính chất. Kết quả là cả hai sẽ gây ra những sự khổ sở, phiền não cho nhau. Sự khổ đau này bắt nguồn từ ganh ghét, đố kỵ, lừa lọc và các hành vi gây hại nhau.

2. Tại sao chê bai, phỉ báng Pháp của Phật lại bị khổ?

Pháp của Phật là sự thật về sự vận hành, biến đổi của vạn sự vạn vật trong thế gian và vũ trụ pháp giới này. Đó cũng là phương pháp giúp chúng ta thoát khỏi khổ đau. Nếu ai chê bai, phỉ báng Pháp của Phật, tức là họ đang yêu mến sự vận hành, biến đổi không đúng của vạn sự vạn vật trong thế gian và vũ trụ pháp giới này.

Việc chiêu cảm những người nhìn nhận sai lầm về sự vận hành của thế gian và vũ trụ pháp giới sẽ khiến người chê bai và phỉ báng Pháp của Phật tin ưa vào những quan điểm sai lầm. Họ sẽ làm các việc sai lầm, tà kiến và cuối cùng phải chịu nhận quả báo đau khổ do nhân quả của sự tà kiến.

3. Tại sao chê bai, phỉ báng Tăng lại bị khổ?

Tăng là sự thanh tịnh của tâm và ý ưa muốn sự thanh tịnh. Người nào chê bai, phỉ báng Tăng, tức là đang chê bai, phỉ báng tính thanh tịnh của tâm và tính thanh tịnh của ý. Điều này cho thấy họ mang nghiệp yêu thích sự cấu uế, bất thiện của tâm và ý.

Họ sẽ hành động theo tâm và ý cấu uế và gây khổ đau cho những người tương tự. Kết quả là cả hai sẽ đối đầu với nhau và gây ra nhiều nỗi đau khổ. Vậy nên, những người chê bai, phỉ báng Tăng là tự bản thân gây ra quả báo đau khổ, chứ không phải do Phật quở trách hay phạt họ.

Đó là những hậu quả của việc chê bai, phỉ báng Tam Bảo và chúng Tăng. Nhưng đừng lo lắng, có cách để nhận biết mình còn kỹ năng chê bai, phỉ báng và khinh chê Tam Bảo hay không.

Cách nhận biết mình còn có khả năng sẽ bất kính, phỉ báng, khinh chê Tam Bảo và chúng Tăng hay không?

Muốn tránh những hậu quả của việc chê bai, phỉ báng và khinh chê Tam Bảo và chúng Tăng, chúng ta cần diệt trừ tâm ngã mạn, bất kính và bắt đầu phải biết thực hành cung kính, vâng lời và biết ơn. Để làm được điều này, chúng ta cần tìm cho mình một người có trí tuệ, có tâm từ bi để cung kính, học hỏi và nhận lợi ích từ người đó.

Nếu ai tự nhận thấy mình còn nhiều tâm ngã mạn, đố kỵ mà không tìm được người để nương tựa, để cung kính, để học hỏi và để biết ơn, thì họ tự hiểu rằng mình chưa đủ duyên để thực hành Pháp, để tránh được sự chê bai, phỉ báng và bất kính đối với Tam Bảo và chúng Tăng.

Ngược lại, nếu ai thấy mình đã tìm được nơi nương tựa và tự mình thực hành chân thật, dần dần triệt để được sự cung kính, vâng lời và biết ơn, thì họ tự hiểu rằng mình đang tiến bộ, đang loại bỏ tâm ngã mạn, đố kỵ và nhân duyên chê bai, phỉ báng Tam Bảo và chúng Tăng.

Vậy nên, em hãy nỗ lực tu tập và thực hành Phật Pháp để cứu giúp và khai ngộ cho mọi người trong gia đình, cả khi họ còn sống và khi họ ra đi. Bằng cách này, em sẽ làm cho nhiều người hiểu biết về Tam Bảo hơn và tìm đến sự an lạc và hạnh phúc.

Các bài nên xem:

  • Quy y Tam Bảo là gì? Khi nào biết mình có lòng nương tựa Tam Bảo tuyệt đối?
  • Những hình ảnh quý giá về sự tu tập trong rừng của chư Tăng chùa Ba Vàng
  • Khi lễ Phật nhiều vọng tưởng xấu phải làm sao?

Ảnh minh họa:

  • Đề Ba Đạt đa là người luôn đố kỵ, hại Phật nên ông đã phải trả quả báo với những hành vi xấu ác của mình.
  • Phỉ báng Pháp (Pháp chính là ngôi báu thứ 2 trong Tam Bảo) chính là đi ngược với sự vận hành của vạn sự vạn vật trong thế gian dẫn đến con đường sai trái, tà kiến.
  • Người nào phỉ báng Tăng, người ấy sẽ mang lại quả báo đau khổ cho chính mình.

Cùng nhau hướng về Tam Bảo để chúng ta được sống trong tình yêu thương, công bằng và hạnh phúc.

1