Tạ đàn Địa Tạng và Chẩn tế – bạt độ

0
131
Vừa qua, ngày 01/09/2013, chương trình Pháp đàn Địa Tạng – Chẩn tế bạt độ giải oan chính thức kết thúc 3 ngày diễn ra Pháp đàn. Sau buổi lễ cung thỉnh ngũ thập ngũ Tăng (55 vị Tăng) đăng đàn trì tụng Kinh Địa Tạng là buổi cúng dường trai Tăng và chẩn tế bạt độ giải oan cho chư hương linh cô hồn được vãng sanh Tịnh độ. Xin gửi đến quý vị một số hình ảnh trong ngày cuối cùng diễn ra Pháp đàn.