T

0
213

SỐ CŨ

SỐ MỚI

HỌ

TÊN

NĂM SINH

NĂM MẤT

GHI CHÚ

457

123

NGUYỄN HỮU

TÀI

1924

05/04/2010

 

401

131

NGUYỄN THANH

TÀI

1927

14/11/2009

 

142

241

TÀI

1911

11/03/1981

TÌM CHO THÂN NHÂN

85

277

VÕ THỊ

TÁM

1921

2005

 

26

290

PHẠM THỊ

TÁM

 

 

DỰ ĐỊNH THỦY TÁNG

404

439

NGUYỄN THỊ

TÁM

 

 

 

469

116

TRẦN THỊ MINH

TÂM

1931

21/3/CDẦN

0905.919.893 ( HÀ)

310

526

TRẦN THỊ

TÂM

1917

27/7/2006

THƯỢNG NÔNG – HÀ NAM

333

159

VÕ THỊ

TẦM

1944

07/08/2007

 

70

288

PHAN VĂN

TÁN

1967

29/07/2005

 

322

522

TRẦN VĂN

TẤN

1917

21/8/1982

THƯỢNG NÔNG – HÀ NAM

424

545

NGUYỄN VĂN

TẤN

1943

21/8/1968

LÀNG THƯỢNG NÔNG

269

480

NGUYỄN VĂN

TẦN

1960

08/01/2009

 

320

532

NGUYỄN THỊ

TẠO

1951

25/3/2009

THƯỢNG NÔNG – HÀ NAM

133

428

TRƯƠNG VĂN

TÂY

 

1975

 

350

41

NGUYỄN VĂN

TẾ

 

18/1/1994

TƯ CHỜI

100

70

ĐẶNG THỊ

THẠCH

1958

17/03/2006

 

486

243

NGUYỄN THỊ

THÁI

1868

16/8/1917

 

104

457

NGUYỄN THỊ

THẠI

 

 

 

319

543

NGUYỄN VĂN

THÁM

 

08/01/1945

THƯỢNG NÔNG – HÀ NAM

305

542

NGUYỄN VĂN

THĂM

 

15/9/1944

HĐH LÀNG THƯỢNG NÔNG

262

473

NGUYỄN HOÀNG

THANH

1969

24/10/2006

 

450

133

NGUYỄN THỊ

THANH

 

11/05/2009

 

22

209

PHAN GIA

THANH

1963

14/02/2007

 

328

325

NGUYỄN THỊ

THANH

1940

21/7 – KỶ SỬU

THƯỢNG NÔNG – HÀ NAM

460

87

NGUYỄN THỊ

THÀNH

1933

23/4/2010

 

411

102

NGUYỄN VĂN

THÀNH

1931

23/12/2008

 

449

138

TRỊNH NGỌC

THÀNH

1979

10/04/2006

 

349

162

MAI VĂN

THÀNH

1956

16/6/2008

 

419

250

LƯƠNG QUỐC

THÀNH

 

09/02/1984

CÓ THÂN NHÂN

98

299

NGUYỄN NGỌC

THÀNH

1980

12/10/2004

 

249

63

BÙI THỊ

THẢO

1923

14/6/2004

 

122

411

ĐOÀN PHƯƠNG

THẢO

 

09/03/1975

BẮC SƠN, NGHỆ AN

18

215

BÙI CÔNG

THẤT

 

25/01/1972

908323076

222

188

VÕ VĂN

THẾ

1962

1996

 

241

 

NGUYỄN VĂN

THẾ

1905

30/10/1965

 

426

541

NGUYỄN THỊ

THÊM

1913

23/4/1994

DỰ ĐỊNH THỦY TÁNG

29

7

PHAN VĂN

THÊU

1873

 

 

307

528

NGUYỄN VĂN

THỈ

1909

13/7/2003

 

395

206

TRẦN THỊ

THIÊN

 

22/3/1930

 

464

119

NGUYỄN PHƯỚC

THIỆN

1942

28/4 Canh Dần

 

264

475

 NGUYỄN THỊ

THIỆT

 

 

 

359

143

ĐINH THỊ

THIỆT

1913

2004

 

368

73

TRẦN VĂN

THIỆU

 

38 – ÂL

 

25

297

NGUYỄN VĂN

THỊNH

 

 

 

327

530

NGUYỄN VĂN

THỊNH (TẠ)

1915

24/8/2008

THƯỢNG NÔNG – HÀ NAM

364

150

ĐINH THỊ

THỌ

1938

2004

CÓ GIA ĐÌNH

129

227

LÊ THỊ

THỌ

1925

20/09/2003

 

508

318

NGUYỄN VĂN

THỚI

 

 

 

259

470

NGUYỄN VĂN

THÔNG

 

25/6/1985

 

418

137

NGUYỄN THỊ NGỌC

THÔNG

17/6/1957

03/05/2005

P1, GÒ VẤP

31

65

BÙI VĂN

THỐNG

 

 

DỰ ĐỊNH THỦY TÁNG

11

35

ĐOÀN THỊ

THU

1922

07/06/2008

Ea3/1

13

294

TRẦN THỊ

THU

 

15/09/2001

 

503

165

MAI HOÀNG

THU

 76 TUỔI

11/03/2010

 

502

435

NGUYỄN XUÂN

THU

 

12/10/2010

3C CƯ XÁ CỬU LONG F22 BÌNH THẠNH

33

292

NGUYỄN THỊ

THỤC

 

06/07/2006

0908.341.472  – 39967421

308

517

NGUYỄN THỊ

THÚI

 

01/12/1950

THƯỢNG NÔNG – HÀ NAM

127

98

LÂM THÙY

THƯƠNG

10/10/2009

10/10/2009

 

38

311

DƯƠNG THỊ

TIÊM

 

1986

 

20

312

NGÔ THỊ THU

TIÊN

 

 

DỰ ĐỊNH THỦY TÁNG

79

306

TÍA ĐẶNG

TIẾN

 

10/06/1947

DỰ ĐỊNH THỦY TÁNG

236

346

NGUYỄN THỊ

TO

 

03/11/2004

 

229

356

TRƯƠNG THỊ

TỐT

 

 

 

423

105

LÊ THỊ

TRÀ

1917

03/02/2003

 

358

340

NGÔ DUY

TRÁC

1974

26/12/1989-KỶ TỴ

 

282

181

TRẦN VĂN

TRANG

 

09/08/2006

Ba1/2   01226.980.907

273

364

MAI THỊ PHƯƠNG

TRANG

1972

3- QUÝ SỮU

DỰ ĐỊNH THỦY TÁNG

34

313

PHẠM THỊ

TRIỀU

 

 

 

161

421

NGUYỄN DUY

TRINH

 

 

DỰ ĐỊNH THỦY TÁNG

412

103

TRẦN NGỌC

TRÒN

 

 

 

365

326

TRẦN THỊ

TRÒN

 

11/6 – Ất tỵ

DỰ ĐỊNH THỦY TÁNG

42

266

ĐỖ VĂN

TRỌNG

 

03/02/1982

 

441

503

NGUYỄN THỊ

TRỌNG

 

18/8 MẬU DẦN

 

372

 

LẠI NGỌC

TRỤ

1922

09/03/2009

 

355

147

NGUYỄN THỊ

TRỪ

 

20/7 – TÂN MÙI

DỰ ĐỊNH THỦY TÁNG

313

519

NGUYỄN THỊ

TRUẬT

1875

1974

THƯỢNG NÔNG – HÀ NAM

271

482

 NGUYỄN MINH

TRUNG

 

 

 

314

534

NGUYỄN THỊ

TRỪU

1928

06/08/1999

THƯỢNG NÔNG – HÀ NAM

434

136

MAI NGỌC

1979

27/7/2008

 

132

365

TRẦN QUỐC

09/08/1977

18/9/87

 

158

389

 

 

 

cốt ko có hình, dưới đáy hủ có chữ Tư

68

200

HUỲNH THỊ

TỨ

1906

09/10/2004

 

150

221

NGUYỄN MINH

TUẤN

1984

07/05/2002

 

99

278

LÊ VĂN

TUẤN

 

 

 

121

420

LÊ TIẾN

TUẤN

1976

24/12/2006

0982. 306.087

169

220

TRẦN MINH

TÙNG

1988

05/05/2009

CÓ GIA ĐÌNH

37

280

PHẠM THANH

TÙNG

1969

1972

38940,885

182

225

ĐÀO THỊ

TƯỜNG

1918

02/04/2008

 

498

258

TRỊNH CAO

TƯỜNG

1921

10/03/2010

37403362

9

285

TRẦN VĂN

TƯỜNG

 

25/7

919085716

130

426

TUYỀN

 

 

 

217

56

BÙI THỊ

TUYẾT

1956

17/11/2008

CẢI TÁNG VÀO NGÀY 17/8/1985

284

375

HUỲNH THỊ ĐỨC

TUYẾT

1959

31/8/2005

35174159

168

390

DƯƠNG THỊ

TY

 

 

 

407

107

TRỊNH THỊ

TỴ

1917

20/12/2008

 

10

302

TỴ

 

 

DỰ ĐỊNH THỦY TÁNG