SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CHỖ NGỒI XE SỐ 1,2,3 – HÀNH HƯƠNG ĐẦU NĂM MẬU TUẤT

0
187

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CHỖ NGỒI XE SỐ 1 – HÀNH HƯƠNG ĐẦU NĂM

THẦY PHỤ TRÁCH: T.  NGUYÊN QUANG

                                     T.  QUẢNG THIỆN

TÀI XẾ

 

Nhà xe

Nhà xe

THẦY HD

THẦY HD

BÙI THỊ HIẾU

Võ Thị Mỹ Đức

Trần Thị Trang

Huỳnh Thị Thu

Nguyễn Thị Ba

Nguyễn Thị Hiệp

Nguyễn Thị Duyên

Bùi Bạch Yến

Cao Thị Triết

Nguyễn Kim Mai

Trần Thị Hai

Trần Thị Thu

Trương Thị Dung

Nguyễn Thị Minh Thư

Nguyễn Thị Tuyết

Trần Thị Thanh Hà

Nguyễn Thị Liễu

Nguyễn Thị Đào

Nguyễn Thị Bích Thuần

Hoàng Thị Minh Ngọc

Nguyễn Thị Bình

Phạm Thị Bích Thủy

Phạm Thị Ích

Hoàng Thị Minh Ân

Phạm Thị Bích Duyên

Phạm Thị Sáu

Nguyễn Thị Thảo

Nguyễn Thị Nhung

Hoàng Thị Ngọc

Nguyễn Thị Diệu Hương

Lê Thị Minh Hương

Vũ Trần Lưu Sa

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Khánh Thi

Lê Thị Thanh Thúy

Nguyễn Lê Thanh Thảo

Nguyệt Anh

Vũ Thị Hạ

Tuyết

Nguyễn Thị Lan Anh

Võ Thị Đỗ

 

 

 SƠ ĐỒ VỊTRÍ CHỖ NGỒI  XE SỐ 2 – HÀNH HƯƠNG ĐẦU NĂM

THẦY PHỤ TRÁCH: T. TÂM CHÁNH

                                     

TÀI XẾ

 

Hoàng Thị Thu Vân

Nguyễn Thị Thu Thủy

THẦY HD

Lê Văn Bình

Lưu Cảnh

Lê Phúc Thái

Nguyễn Thị Nội

Lê Thị Tâm

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Ngô Thị Hương

Vũ Thị Kim Ngọc

Vũ Thị Thu Hằng

Phạm Thị Cam

Nguyễn Thị Loan

Nguyễn Thị Then

Hồ Thị Hương

Lưu Hoàng Quyên

Hoàng Thị Út Liễu

Võ Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Trần Thị Chiều

Lê Thị Sương

Đào Thị Hạ

Trần Thị Hòa

Huỳnh Thị Hạnh

Nguyễn Huỳnh Khánh Vi

Trần Thị Nam

Đức Mai

Trương Thị Kim

Nguyễn Thị Bích

Nguyễn Mai Hương

Nguyễn Hữu Việt Anh

Nguyễn Đức Trung

Nguyễn Thái Bích Ngọc

Nguyễn Mai Anh

Như

Lê Thị Minh Tâm

Lê Thị Lệ Nguyên

Nguyễn Thị Mỹ Phương

Nguyễn Thị Trâm Anh

Chú Thiện

Chú Hiếu

Niên

 

 

 SƠ ĐỒ VỊTRÍ CHỖ NGỒI  XE SỐ 3 – HÀNH HƯƠNG ĐẦU NĂM

THẦY PHỤ TRÁCH: T: CHÚC TRƯỜNG

                                     

TÀI XẾ

 

Vũ Thị Quý

Lê Xuân Chính

THẦY HD

Dương Thị Hoan

Mai Thị Ngọc Minh

Phạm Thị Thoáng

Nguyễn Ngọc Phận

Phan Thị Dư

Nguyễn Thị Thịnh

Bùi Thị Được

Lý Lệ Mai

Lý lệ Tuyết

Vũ Thị Hương

Phạm Nguyễn Lan Phượng

Lý Lệ Lan

Lê Văn Lai

Ngụy Hồng Mỹ Hạnh

Thân Thị Mây

Phan Thị Lệ Trinh

Lý Lệ Hương

Ngụy Hồng Mỹ Liên

Ngụy Hồng Tuyết Trinh

Dương Thị Lễ

Phạm Thị Hà

Nguyễn Duy Chi

Phạm Thị Hồng Thắm

Phạm Thị Mai

Phạm Thị Loan

Đỗ Thị Kim Thành

Nguyễn Thị Thanh Hoàng

Dương Thị Thu Hà

Trương Thùy Minh Trang

Trần Thị Thùy Dung

Nguyễn Thanh Xuân

Trương Thụy Đoan Trang

Trần Thị Minh Huế

Trần Quang Tăng

Chế Thị Thảo

Đỗ Thiện Nhân

Đỗ Trọng Nghĩa

Lê Thị Hồng

Chú Từ   

Chú Thắng

Hóa

Vân