SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CHỖ NGỒI ĐI HÀNH HƯƠNG TỪ THIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG 2016

0
144

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CHỖNGỒI XE SỐ 1 (Dự Kiến)

THẦY PHỤ TRÁCH: T.AN ĐẠT 0917.014.041

                                     T. 

TÀI XẾ

 

HUỲNH THỊ NHỨT

VŨ THỊ KIM NGỌC

THẦY HD

THẦY HD

TRẦN THỊ PHI YẾN

CHỊ DUYỀN

LÊ TỐT NGHIỆP

NGUYỄN THỊ LIÊN HƯỜNG

NGUYỄN THỊ OANH

NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG

NGUYỄN THỊ NGA

ĐỖ SỸ NGUYÊN

NGUYỄN THỊ LOAN

HUỲNH THỊ NƯƠNG

PHAN  VĂN PHÁT

TRIỆU THỊ HOA

ĐINH THỊ GÁI LAI

NGUYỄN THỊ HOA

NGUYỄN THỊ QUÝ

NGUYỄN THỊ MƯỜI

NGUYỄN THỊ BÍCH

NGUYỄN NGỌC LAN

NGUYỄN THỊ BÍCH DUNG

VƯƠNG MAI PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ BÍCH THUẦN

HOÀNG THỊ MINH NGỌC

BÙI THỊ MỸ LỢI

TRẦN THỊ PHƯỢNG

 

 VŨ THỊ QUÝ

NGUYỄN MAI HƯƠNG

TUYỀN (SH)

ĐINH THỊ HOÀNG THU

THƯ (SH)

NGUYỄN MAI ANH

CHÚ TÁNH

HƯƠNG (SH)

HIẾU (SH)

BÉ MAI (HT)

MẪN ( HT )

 

AN  (SV)

TÂM (SV),  HẢI. (SV)

TÙNG ( HT)

QUỐC (HT)

CẦN (HT)

 

 

DANH SÁCHXE  1 (2 thầy,  2 Chú , 30 khách, 11 sinh viên)

 


 1. THẤY HD
 2. THẦY HD

 

 1. LÊ TỐT NGHIỆP 66 t, ĐT: 0908.683.327
 2. NGUYỄN THỊ LIÊN HƯỜNG 64 t

 

 1. PHAN VĂN PHÁT 76 t, ĐT:
 2. TRIỆU THỊ HOA 61 t, ĐT: 0916.000.679

 

 1. NGUYỄN THỊ LOAN 63 t, ĐT: 0932.088.017
 2. HUỲNH THỊ NƯƠNG 61 t, ĐT: 0122.363.4849
 3. ĐINH THỊ GÁI LAI, 56 t, ĐT:
 4. NGUYỄN THỊ HOA 59 t,
 5. NGUYỄN THỊ QUÝ 60 t,
 6. NGUYỄN THỊ MƯỜI 56 t, ĐT: 0937.691.567
 7. NGUYỄN THỊ BÍCH 63 t,
 8. NGUYỄN NGỌC LAN 59 t,
 9. NGUYỄN THỊ BÍCH DUNG 66 t,
 10. VƯƠNG MAI PHƯƠNG 61 t,

 

 1. NGUYỄN THỊ OANH 62 t, ĐT: 0909.027.103
 2. NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG 48 t,
 3. NGUYỄN THỊ NGA 56 t, ĐT: 0909.027.103
 4. ĐỖ SỸ NGUYÊN 33 t, ĐT

 

 1. NGUYỄN THỊ BÍCH THUẦN 54 t, 0908.188.254
 2. HOÀNG THỊ MINH NGỌC 54 t,
 3. BÙI THỊ MỸ LỢI 46 t, ĐT: 0908.188.254
 4. TRẦN THỊ PHƯỢNG 58 t, ĐT: 0919.611.509
 5. VŨ THỊ QUÝ 67 t, ĐT: 0123.444.2517

 

 1. NGUYỄN MAI HƯƠNG 44 t
 2. NGUYỄN MAI ANH 19 t

 

 1. HUỲNH THỊ NHỨT 58 t, ĐT: 0907.414.562
 2. VŨ THỊ KIM NGỌC 53 t,
 3. TRẦN THỊ PHI YẾN 58 t, ĐT: 0168.728.3044

 

 1. CHỊ DUYÊN
 2. ĐINH THỊ HOÀNG THU 62 t, ĐT: 0938.717.821 (mẹ bé Ú)
 3. CHÚ TÁNH
 4. TUYỀN. SH
 5. THƯ. SH
 6. HƯƠNG. SH
 7. HIẾU. SH
 8. TÙNG. HT
 9. MẪN. HT
 10. QUỐC. HT
 11. CẦN. HT
 12. BÉ MAI . HT
 13. HẢI. SV
 14. TÂM.SV
 15. AN.SV

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CHỖNGỒI XE SỐ 2 (Dự Kiến)

THẦY PHỤ TRÁCH: T.NGUYÊN THỌ

                                     T. 

TÀI XẾ

 

NHÀ XE 1

NHÀ XE 2

THẦY HD

THẦY HD

NHÀ XE 3

ĐÀO NGỌC HẠNH

NGUYỄN THỊ BÉ

CÔ HỮU

PHAN THỊ DƯ

CAO THỊ XÊ

VÕ THỊ ĐỖ

HUỲNH THỊ KIM HUÊ

PHẠM THỊ THOÁNG

CAO THỊ GÁI

 

ĐINH THỊ MAI NƠ

CAO THỊ TRIẾT

CAO THỊ DUNG

NHÂM THỊ SÁNG

NGUYỄN THỊ HỒNG

BÙI THỊ BÍCH NGUYỆT

NGUYỄN THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ LIN

LÊ THỊ KIM NGÂN

NGUYỄN THỊ HUỀ

CHỊ LIN

C. TUYẾT (SH)

TRẦN KIM HẰNG

PHAN LƯU NGỌC NGA

NGUYỄN VĂN THUỴ ÂN

KHOẺ (SH)

MAI (SH)

QUÝ (SH)

PHÚC

CHÚ TUẤN

KHỞI  

HÀ (SH)

TÈO

BÌNH (SV)

PHỤNG (SV)

VŨ (SV)

 

NGÔ THỊ  LỢI

VŨ THỊ HẠ

NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH

NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG

LÊ THỊ MINH PHƯƠNG

 

 

DANH SÁCHXE  2 ( 2 thầy, 33 khách, 10 sinh viên )

 


 1. THẦY HD
 2. THẦY HD
 3. Nhà xe
 4. Nhà xe
 5. Nhà xe

 

 1. CAO THỊ XÊ 71 t, ĐT: 0903.199.495
 2. PHAN THỊ DƯ 75 t
 3. PHẠM THỊ THOÁNG 70t
 4. CAO THỊ GÁI 60t
 5. CAO THỊ DUNG 55t, ĐT: 0903.199.495
 6. NHÂM THỊ SÁNG 78t

 

 1. VÕ THỊ ĐỖ 73 T, ĐT
 2. HUỲNH THỊ KIM HUÊ 73 t,
 3. ĐINH THỊ MAI NƠ 73 t,
 4. BÙI THỊ BÍCH NGUYỆT 70t, ĐT: 0129.629.4808

 

 1. NGÔ THỊ LỢI
 2. VŨ THỊ HẠ
 3. CAO THỊ TRIẾT 70t, ĐT: 0908.770.117
 4. NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH
 5. NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG
 6. LÊ THỊ MINH PHƯƠNG  ( ngồi 5 ghế cuối)

 

 1. NGUYỄN THỊ BÉ 72t, ĐT: 0167.285.6741
 2. CÔ HỮU ( 2 cô này xin ngồi đầu)

 

 1. NGUYỄN THỊ LOAN 28t, ĐT: 0125.526.1589
 2. NGUYỄN THỊ LIN 30t
 3. CHỊ LIN  ( 3 nguoi chung nhóm)

 

 1. LÊ THỊ KIM NGÂN 60t, ĐT: 0966.466.824
 2. NGUYỄN THỊ HUỀ 47t
 3. NGUYỄN THỊ HỒNG 55t

 

 1. ĐÀO NGỌC HẠNH 42t, ĐT:
 2. NGUYỄN VĂN THUỴ ÂN 40t, ĐT: 0903.300.551
 3. TRẦN KIM HẰNG 42t, ĐT: 0937.610.807 ( ở chung chị Tuyết SH)
 4. PHAN LƯU NGỌC NGA 21t, ĐT: 0126.816.5249
 5. CHỊ TUYẾT (SH)
 6. QUÝ (SH)
 7. MAI (SH)
 8. HÀ (SH)
 9. KHOẺ (SH)
 10. KHỞI (SH)
 11. PHÚC
 12. TÈO
 13. CHÚ TUẤN
 14. VŨ (SV)
 15. BÌNH (SV)
 16. PHỤNG (SV)