Sinh hoạt lửa trại và một số hình ảnh ngày khai mạc trại La Hầu La

0
319

tinhtri
Sinh hoạt lửa trại La Hầu La
tinhtri

tinhtri

tinhtri

tinhtri
Tiết mục văn nghệ hát múa của các nhóm ngói
tinhtri

tinhtri

tinhtri
Hoạt cảnh Mục Kiền Liên cứu mẹ
tinhtri
Hoạt cảnh Mục Liên cứu mẹ – Bà Thanh Đề & quỉ
tinhtri

tinhtri
Các chị quán cơm cộng đồng chùa Diệu Pháp phục vụ chè ăn khuya
tinhtri

tinhtri
Chị quản trò lửa trại và thầy Tịnh Trí
tinhtri

tinhtri
Các chị trong ban quản trại
tinhtri
Đại Đức trụ trì và ĐĐ Nhuận Quang khai mạc trại
tinhtri

tinhtri

tinhtri
Trao huy hiệu trại cho các đoàn sinh
tinhtri
ĐĐ Trụ trì trao gập lệnh mổ cổng trại
tinhtri

tinhtri
Nhóm 1 trại La Hầu La
tinhtri

tinhtri
Ban quản trại và quí thầy trong ban giáo hạnh
tinhtri
Bảng trang trí của nhóm 2
tinhtri
Các đoàn sinh thực tập ăn cơm chánh niệm
tinhtri

tinhtri

tinhtri
Thần bóng tối trong hoạt cảnh khai mạc lửa trại
tinhtri