Sái tịnh lễ đài – Khai kinh bạch Phật

0
154

   Tối qua, 06/05/2014, chùa Diệu Pháp đã cử hành lễ “Khai kinh và sái tịnh lễ đài Phật đản”. Buổi lễ được diễn ra trong không khí trang nghiêm và thành kính của những người con Phật đang hướng về ngày đản sanh của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Sau đây là những hình ảnh của buổi lễ tối nay: