Quy y rằm tháng Giêng QT

0
105
Sáng nay, ngày rằm tháng Giêng năm Quý Tỵ, chùa Diệu Pháp đã tổ chức lễ quy y cho hơn 150 thiện nam, tín nữ. Thầy Thích Nguyên Pháp – trụ trì chùa Diệu Pháp đã làm lễ sám hối và truyền Tam quy Ngũ giới cho các Phật tử. Các Phật tử sau khi làm lễ quy y giờ đây đã trở thành đệ tử của đức Phật khi được quý thầy truyền trao giới pháp, đặt pháp danh và được chỉ dạy cách thức tu hành sao cho đúng pháp, đúng với lời Phật dạy. Thầy trụ trì cũng đã có lời mong mỏi các Phật tử hãy giữ đúng giới luật đã được truyền, siêng năng tu tập, hành thiện tích đức để xứng đáng là một người đệ tử Phật.
Sau đây là hình ảnh của buổi lễ quy y sáng nay: