Phương danh PT cúng dường XD (1)

0
151
PHƯƠNG DANH PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG
NGÔI TAM BẢO – CHÙA DIỆU PHÁP
Từ ngày 23/11/ năm 2014 đến ngày 28/11/ năm 2014
STT  PHẬT TỬ ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  STT  PHẬT TỬ ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN 
1 Gia đình Cô Niệm  Quầy kinh sách         1,000,000 21 Trần Hữu Tiến                      100,000
2 Lê Nguyên Bảo Bình Thạnh         1,000,000 22 Võ Thị Thanh Vân Tân Bình                2,000,000
3 Phan Thị Kiều Trinh              100,000 23 Trần Hồng Nga Bình Thạnh                1,000,000
4 Đào Thành Tráng              100,000 24 Nguyễn Bảo Kỳ Quận 7                1,000,000
5 Nguyễn Thị Phan   300,000 25 Lâm Thị Thanh Thủy Quận 5                1,000,000
6 Đào Đức Trọng Bình Thạnh            200,000 26 Ngô Quang Trí Bình Thạnh                   300,000
7 Trần Thị Cúc              180,000 27 Nguyễn Thị Nga Bình Thạnh                1,000,000
8 Đồng  + Thảo Gò Vấp            100,000 28 Hồng Văn Nên Bình Thạnh                1,000,000
9 Huỳnh Văn Thành – Huỳnh Văn Bảo Bình Thạnh            500,000 29 Nguyễn Hửu Châu  Quận 12                   200,000
10 Chung Một – Lưu Đức Tuyền Bình Thạnh            600,000 30 Chánh Thời + Diệu Huệ Quận 3                   200,000
11 Liêu Kiên Thái Bình Thạnh            500,000 31 Trần Thị Hời Bình Thạnh                1,000,000
12 Huỳnh Văn Vinh Bình Thạnh            200,000 32 Diệu Sang + Diệu Định                  1,000,000
13 Huỳnh Thị Nga Bình Thạnh            200,000 33 Hứa Ngọc Lai                     200,000
14 Lê Minh Hiếu Bình Thạnh            200,000 34 Lê Thị Yến Nhung Bình Thạnh                   100,000
15 Phan Thị Đảy – Trần Thị Kim Quy Bình Thạnh            200,000 35 Lê Xuân Tốt Bình Thạnh                   100,000
16 Nguyễn Tiến Hòa Bình Thạnh            300,000 36 Lâm Ngọc Dung Quận 10                   100,000
17 Nguyễn Thị Cúc Quận 12         1,000,000 37 Nguyễn Đình Phú Quận 9                   200,000
18 Trần Thị Hằng Quận 2            500,000 38 Nguyễn Văn Nam (tự Lê Nam) Bình Tân                   500,000
19 Nguyễn Thị Thu Thủy Phú Nhuận            400,000 39 Lâm Đức Trí Tuy Hòa                   200,000
20 Hà Văn Thành Bình Thạnh            300,000 40 Diệu Mẫn Gò Vấp                1,000,000
PHƯƠNG DANH PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG
NGÔI TAM BẢO – CHÙA DIỆU PHÁP
Từ ngày 28/11/ năm 2014 đến ngày 30/11/ năm 2014
STT  PHẬT TỬ ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  STT  PHẬT TỬ ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN 
41 Huỳnh Nguyễn Vĩnh Khoa Bình Thạnh            200,000 61 Nguyễn Thị Hoa (Chơn Đạo Hạnh)                  1,000,000
42 Lê Thu Hằng              100,000 62 Trịnh Thanh Trường Phú Nhuận                   500,000
43 Quách Thị Kịch – Quách Thị Mì              400,000 63 Ngyễn Hồng Ân Bình Thạnh                   200,000
44 Tô Gia Hân              500,000 64 Phan Thị Gái Tân Bình  
45 Hồ Thị Hoa Tân Bình            200,000 65 Nguyễn Thị Tuyết Nhung                     300,000
46 Nguyễn Thị Hương Tân Bình            100,000 66 Phan Xuân Vũ Tân Bình                   100,000
47 Nguyễn Doãn Sơn CT. Địa ốc Gia Định            500,000 67 Nguyễn Lê Như Hoàng – Nguyễn Bá Quang Minh
48 Gia đình Hoàng Mai Gia Phát              500,000 68 Vũ Công                     200,000
49 Phùng Lê Anh Khoa Quận 8            100,000 69 Tất Kiến Hào Quận 11                   100,000
50 Nguyễn Thị Bình Quận 5            500,000 70 Nguyễn Thị Thu Bình Thạnh                   200,000
51 Huỳnh Thị Bảy               100,000 71 Nguyễn Thị Tuyển Bình Thạnh                   100,000
52 Trần Như Phong              100,000 72 Nguyễn Thị Haài Hương Bình Thạnh                   100,000
53 Từ Thiện Nguyện              100,000 73 Trần Thị Trúc Yên Bình Thạnh                     50,000
54 Gia đình Hồ Công Danh – Nguyễn Thị Thùy Hương              500,000 74 Nguyễn Thị Ngọc Thủy Tân Phú                   200,000
55 Gia đình Ngô Đình Khương – Nguyễn Thị Ngọc Huệ              200,000 75 Đặng Thị Thu Hồng Quận 1                   100,000
56 Nguyễn Thị Kim Thư Bình Thạnh            400,000 76 Trần Kim Hoàng Bình Thạnh                   200,000
57 Trần Thị Hiền Mỹ            500,000 77 Nguyễn Thị Bạch Liên Gò Vấp                   500,000
58 Trần Thị Tuyết Bình Thạnh            100,000 78 Huỳnh Diệu Năng Gò Vấp                1,000,000
59 Nguyễn Việt Chương Quận 10            200,000 79 Nguyễn Trọng Ánh Liên Gò Vấp                2,000,000
60 Đặng Duy Tiên Quận 10            300,000 80 Hoàng Thị Mừng Phú Nhuận                   200,000
PHƯƠNG DANH PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG
NGÔI TAM BẢO – CHÙA DIỆU PHÁP
Từ ngày 30/ 11/ năm 2014 đến ngày 30/11/ năm 2014
STT  PHẬT TỬ ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  STT  PHẬT TỬ ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN 
81 Trần Minh Cảnh Hồng Phú Nhuận            200,000 101 Thái Thanh Hiệp Quận 8                   500,000
82 Phật tử Tịnh thất An Lạc           3,200,000 102 Nguyễn Thị Huyền Châu Quận 7                   200,000
83 Võ Thị Mai              200,000 103 Trần Duy Linh Bình Thạnh                   200,000
84 Trương Thanh Hải Phú Nhuận            200,000 104 Đồng Anh Thủ Đức                   100,000
85 Đinh Phan Xuân Mai Gò Vấp            500,000 105 Trương Thị Kim Thoại (Diệu Thọ) Bình Thạnh                   200,000
86 Trần Thị Ánh Hường Tân Bình            200,000 106 Nguyễn Thị Mai Bình Thạnh                   100,000
87 Nguyễn Thị Thu Tâm Tân Phú       15,000,000 107 Chung Văn Cường Quận 10                   100,000
88 Lữ Thị Thu Bình Thạnh            500,000 108 Nguyên Trang Gò Vấp                   500,000
89 Phan Thị Mười Bình Tân            200,000 109 Huệ Thọ Gò Vấp                   200,000
90 Nguyễn Thị Anh           1,000,000 110 PT Ẩn danh                  5,000,000
91 Nguyễn Thị Hà Bình Thạnh            500,000 111 PT Ẩn danh                     100,000
92 Nguyễn Thị Xinh Quận 3            500,000 112 Phùng Quang Hợp – Phùng Minh Đức                     200,000
93 Công ty Thiên An Nam Bình Thạnh            500,000 113 Trần Thị Như Trúc Quận 3                   600,000
94 Trần Tấn Dung Gò Vấp            500,000 114 Lư Vĩnh Khang Bình Thạnh                   500,000
95 Trịnh Hoài Sự              500,000 115 Lư Vĩnh Thịnh Bình Thạnh                   500,000
96 Phạm Thị Nở Gò Vấp            200,000 116 Lư Quế Phượng Bình Thạnh                   500,000
97 Nguyễn Thị Thanh Trúc Gò Vấp            100,000 117 Lư Chấn Hào Bình Thạnh                   500,000
98 Nguyễn Ngọc Được Phú Nhuận            200,000 118 Trần Văn Quân                   100,000
99 Nguyễn Thị Kiểng Bình Thạnh            100,000 119 Lê Đức Quang Minh Phú Nhuận                1,000,000
100 Nguyễn Minh Phát Bình Thạnh            100,000 120 Phạm Ngọc Sơn Gò Vấp                   100,000
 
PHƯƠNG DANH PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG
NGÔI TAM BẢO – CHÙA DIỆU PHÁP
Từ ngày 30/11/ năm 2014 đến ngày  03/12/ năm 2014
STT  PHẬT TỬ ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  STT  PHẬT TỬ ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN 
121 Phan Thị Ngọc Anh Quận 12            200,000 141 Nguyễn Đình Ngọc Liễu Bình Thạnh                   500,000
122 Vũ Minh Phú (Giáp Quý) Quận 12            150,000 142 Hà Kim Chi Bình Thạnh                1,000,000
123 Vũ Yên Thinh (Viên Huân) Quận 12            150,000 143 Phạm Thủy Phong- Hà Kiều My Hà Nội                   500,000
124 Nguyễn Thanh Tùng-Nguyễn Đăng Khoa Phú Nhuận            100,000 144 Nguyễn Thị Nội – Hà Thúc Tuấn Bình Thạnh                   500,000
125 Diệu Cầu Quận 7            100,000 145 Thạch Thị Hung Mái ấm tình thương                   500,000
126 Trí Vinh Gò Vấp         1,000,000 146 Nguyễn Minh Thu Mái ấm tình thương                   500,000
127 Nguyễn Thị Thu Nguyệt Phú Nhuận            200,000 147 Ẩn danh Phú Nhuận                   500,000
128 Đặng Thị Thêm (DiệuNguyên Nhuận)              300,000 148 Phương Thảo                     200,000
129 Nguyễn Hà Lộc Bình Thạnh            500,000 149 Phương Hoài                     200,000
130 Trịnh Thị Mấy Mái ấm tình thương            500,000 150 Quỳnh Dao                     200,000
131 Trương Thị Thủy Tiên Phú Nhuận            200,000 151 Bùi Văn Trọng Bình Thạnh                   500,000
132 Lê Thị Tốt  Phú Nhuận            200,000 152 Nguyễn Bửu Thuận Gò Vấp                   200,000
133 Lê Thị Thu Hương              200,000 153 Cụ Xuyến  Mái ấm tình thương                   500,000
134 Đỗ Phong Vân – Dương Thị Hoan Bình Thạnh         1,000,000 154 Nguyễn Thị Thi (Nhuận Thảo)                     100,000
135 Hoàng Thị Cừ (Diệu Tâm Hải)           1,300,000 155 Giáp Mỹ Huệ                     100,000
136 Lý Hải Đăng – Lý Hồng Quang              100,000 156 Lê Thị Cúc                      100,000
137 Lệ Minh              100,000 157 George Kasker Bình Thạnh                   500,000
138 Nguyễn Minh Hiếu Bình Thạnh            500,000 158 Phạm Thị Loan + Lan                     100,000
139 Nguyễn Trọng Minh Nhật Bình Thạnh            500,000 159 Lê Hùng Vĩ Quận 10                1,000,000
140 Trần Thị Thế Hằng Bình Thạnh         1,000,000 160 Trần Thị Như Mai Quận 10                   500,000
PHƯƠNG DANH PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG
NGÔI TAM BẢO – CHÙA DIỆU PHÁP
Từ ngày 03/12/ năm 2014 đến ngày 05/12/ năm 2014
STT  PHẬT TỬ ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  STT  PHẬT TỬ ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN 
161 Phạm Thị Hồng  Bình Thạnh            500,000 181 Nguyên Phúc Mái ấm tình thương                   300,000
162 Trần Tuệ Trí  Quận 1            500,000 182 Nguyễn Thị Toàn Bình Thạnh                   100,000
163 Lê Thúy Hằng (Diệu Mai) Bình Thạnh            500,000 183 Phương Lan Bình Thạnh                     50,000
164 Tập thể Chiếu Diệp           1,000,000 184 Nguyễn Thị Đan Bình Thạnh                   200,000
165 Phạm Văn Lân              300,000 185 Trần Văn Hoàng Thương Bình Thạnh                   500,000
166 Cao Khúc Bích-Phan Bích Hân – Phan Thanh Huy           1,000,000 186 Nguyên, Nhật, Nguyệt Gò Vấp                   100,000
167 Cao Thị Thanh Vân Bình Thạnh            100,000 187 Võ Văn Trí Dũng Bình Thạnh                   200,000
168 Đoàn Ngọc Thành              100,000 188 Nguyễn Đắc Tống                  5,000,000
169 Lại Thị Tuyết Nga              100,000 189 Tôn Nữ Thị Lộc  Phú Nhuận                   300,000
170 Phạm Hoàng Bảo Ngọc Gò Vấp            200,000 190 Nhuận Hy Sơn Tân Bình                   500,000
171 Nguyển Phước Trung Phú Nhuận            100,000 191 Trần Tấn Nghĩa Bình Thạnh                   100,000
172 Liên Loan Bình Thạnh            600,000 192 Lê Thị Dung Gò Vấp                   100,000
173 PT Ẩn danh           5,000,000 193 Nguyễn Thị Phú Phú Nhuận                   500,000
174 Hồ An Hòa Quận 11            500,000 194 Tô Thị Xinh Quận 11                   100,000 100000
175 Bùi Văn Nam Sơn Bình Thạnh         2,000,000 195 Lê Thị Hồng Dân  Quận 11                   300,000
176 Phạm Thị Châu Phụng Australia            500,000 196 Nguyễn Thị Mỹ Linh Quận 11                   100,000
177 Nguyễn Hòa Dương Quận 1         1,000,000 197 Nguyễn Phước Lộc  Bình Thạnh                   200,000
178 Trần Thị Ánh Bình Thuận         1,000,000 198 Nguyễn Ngọc Khánh Thủ Đức                   100,000
179 Trương Văn Đạt Bình Thạnh            200,000 199 Nguyễn Thị Ngọc Lan Bình Thạnh                   200,000
180 Bùi Đức Vũ Nhật            200,000 200 Lý Thị Hạnh Bình Thạnh                   200,000
PHƯƠNG DANH PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG
NGÔI TAM BẢO – CHÙA DIỆU PHÁP
Từ ngày 05/12/ năm 2014 đến ngày 06/12/ năm 2014
STT  PHẬT TỬ ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  STT  PHẬT TỬ ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN 
201 Võ Thị Dữ (Diệu Nhiều) Quận 7            400,000 221 Minh Phúc Minh Đức Bình Thạnh                1,000,000
202 Phương Tánh Đà Lạt            200,000 222 Gia đình Như Quỳnh – Tài Nhân Gò Vấp                1,000,000
203 Nguyễn Thị Thanh Phương Gò Vấp            200,000 223 Nguyên Thâm Bình Thạnh                   150,000
204 Tăng Thị Út An Giang            200,000 224 Nguyễn Thị Vị (Diệu Hải) Bình Thạnh                   200,000
205 Tâm Hương (71 tuổi) Quận 5       10,000,000 225 Bùi Thị Mộng Loan Thủ Đức                   400,000
206 Nguyễn Thị Lan Phương Thủ Đức            500,000 226 Trần Thị Cưởi                     100,000
207 Nguyễn Việt Kỳ  Phú Nhuận            100,000 227 Châu Văn Tính-Châu Thị Lan Linh                     100,000
208 Đỗ Khắc Thừa  Phú Nhuận            200,000 228 Gia đình Nguyễn Thị Thảo Gò Vấp                5,000,000
209 Hồ Thị Nguyệt Thu                50,000 229 Nguyễn Thị Nga Thủ Đức                   200,000
210 Nguyễn Thị Cải – Mã Thanh Loan           1,000,000 230 Đỗ Tấn Lộc Quận 3                   200,000
211 Ngô Xuân Thu-Mai Ngọc Minh              400,000 231 Lê Thị Thanh Thúy Bình Thạnh                   200,000
212 Nguyễn Thị Lan               100,000 232 Diệu Hảo Bình Thạnh                   200,000
213 Thiện Đạt Bình Thạnh            500,000 233 Diệu Tiến Bình Thạnh                   500,000
214 Nguyễn Ngọc Bích              100,000 234 Nguyễn Thị Kim Hiền Bình Thạnh  
215 Hồ Thanh Dung Bình Tân            500,000 235 Tịnh Chơn An Bình Thạnh                   200,000
216 Lương Nguyệt Quận 1            100,000 236 Diệu Lạc Bình Thạnh                   200,000
217 Nguyễn Thị Kim Thủ Đức         1,000,000 237 Liên Thủy Gò Vấp                   200,000
218 Võ Thị Kim Ngọc Bình Thạnh             100,000 238 Lê Tuyết Hồng Tân Phú                   200,000
219 Lê Thị Hóa              500,000 239 Nguyễn Ngọc Sương Bình Thạnh                   500,000
220 PT Ẩn danh           1,000,000 240 Mai Thị Hồng Nhung                     500,000
PHƯƠNG DANH PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG
NGÔI TAM BẢO – CHÙA DIỆU PHÁP
Từ ngày 06/12/ năm 2014 đến ngày 06/12/ năm 2014
STT  PHẬT TỬ ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  STT  PHẬT TỬ ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN 
241 Lê Ngọc Như Quỳnh Thủ Đức            100,000 261 Nguyễn Thị Mai Khanh Bình Thạnh                   500,000
242 Lê Thanh Trâm Bình Thạnh            500,000 262 Nguyễn Thị Mộng Tuyền Gó Vấp                   500,000
243 Nguyễn Thị Tiên Bình Thạnh            100,000 263 Tạ Nguyệt Ánh Quận 1                   200,000
244 PT Trung Phúc Bình Thạnh            100,000 264 Cổ Thị Kim Lan Tân Sơn Nhì                   200,000
245 Phạm Lê Thanh Thảo Bình Thạnh            100,000 265 Ngô Mỹ Hạnh  Quận 8                   200,000
246 Trần Thị Phương Dung  Mỹ            500,000 266 Huỳnh Cẩm Vân  100000
247 Nguyễn Thị Quy – Nguyễn Đăng Khoa Bình Thạnh            200,000 267 Nguyễn Thu Lang (Diệu Xuân) Bình Thạnh                   200,000
248 Phạm Nguyễn Thị Mai Bình Thạnh         1,000,000 268 Hà Bích Mai Tân Phú                   200,000
249 Nguyễn Thị Trúc Linh Gò Vấp              50,000 269 Tạ Hòng Dân Quận 2                   200,000
250 Trương Hồng Liên Bình Thạnh            200,000 270 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Bình Thạnh                   200,000
251 Vũ Hải Đăng Thủ Đức 30kg gạo   271 Nguyễn Thị Kim Tuyến  Bình Thạnh                2,000,000
252 Đỗ Minh Nguyệt Bình Thạnh            200,000 272 Lê Trọng Thảo Thủ Đức                   500,000
253 Trần Thị Thanh Phương Bình Thạnh            300,000 273 Diệu Giác Bình Thạnh                1,000,000
254 Nguyễn Thị Tâm Bình Thạnh            300,000 274 Nguyễn Hoàng Ý Ly Bình Thạnh                   200,000
255 Phạm Văn Tửu Bình Thạnh            200,000 275 Nguyễn Thị Kim Oanh Bình Thạnh                   200,000
256 Lê Thị Châu – Phạm Văn Cát Thủ Đức            200,000 276 Trần Hoàng Oanh Quận 10                   500,000
257 Nguyễn Hoàng Xuân Phước Gò Vấp            500,000 277 HL. Trần Thị Thân                      100,000
258 Trần Ngọc Anh Phú Nhuận             100,000 278 Phạm Thị Hồng Điệp Hà Nội                1,000,000
259 Kim Phương Phú Nhuận             500,000 279 Lương Thị Hiệp  Bình Thạnh                   100,000
260 Cửa hàng Tăng Lợi              200,000 280 Lê Thị Nở Bình Thạnh                     50,000
PHƯƠNG DANH PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG
NGÔI TAM BẢO – CHÙA DIỆU PHÁP
Từ ngày 06/12/ năm 2014 đến ngày 06/12/ năm 2014
STT  PHẬT TỬ ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  STT  PHẬT TỬ ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN 
281 Lê Hữu Đức Bình Thạnh            200,000 301 Nguyễn Thị Thanh Hải Bình Thạnh                3,000,000
282 Trần Kim Phúc              500,000 302 Nguyễn Thị Hà Bình Thạnh                   200,000
283 Nguyễn Thị Thảo Quận 8            200,000 303 Nguyễn Thị Huyền Dung Gò Vấp                   100,000
284 Nguyễn Mạnh Cường Quận 12            200,000 304 Lê Thị Gái Bình Thạnh                   200,000
285 Chu Quang Trung Bình Thạnh            100,000 305 Phạm Thị Phước  Quận 3                   400,000
286 Quảng Hùng Minh Bình Thạnh              50,000 306 Ngọc Nhàn Gò Vấp                   500,000
287 Nguyễn Văn Biền-Nguyễn Thị Luận Phú Nhuận            300,000 307 Trương Văn Quý Bình Thạnh                2,000,000
288 Phan Quang Phúc- Phan Quang Bách              200,000 308 Nguyễn Thị Tuấn Bình Thạnh                   100,000
289 Trọng Tài – Tuấn Minh Bình Thạnh            200,000 309 Diệu Hạp                     100,000
290 Gia đình Thu Hường Phú Nhuận            100,000 310 Nguyên Phước Bình Thạnh                   500,000
291 Nguyễn Huy Sơn Phú Nhuận            200,000 311 Đặng Thị Minh Thu Quận 1                   200,000
292 Phạm Thị Đậu Bình Thạnh            400,000 312 Diệu Minh Thảo Bình Thạnh                   200,000
293 Hồ Thị Bé Tư Bình Thạnh            200,000 313 Diệu Hạnh                     200,000
294 Lương Thúy Hồng, Lương Thúy Hằng, Lương Thúy Hiền Thủ Đức            150,000 314 Nguyêễn Thị Phương Bình Thạnh                2,000,000
295 Đặng Thị Bích Thảo Bình Dương            100,000 315 Nguyễn Thị Kim Liên Bình Thạnh                   100,000
296 Hoàng Thị Dung Bình Thạnh            200,000 316 Phan Thị Phượng Gò Vấp                   200,000
297 Trịnh Thị Thu Thảo Bình Thạnh            200,000 317 Lê Chí Dự – Đình Thảo                  2,000,000
298 Châu Liên Tân Phú            200,000 318 Trần Thị Bích Ngân Gò Vấp                   300,000
299 Bùi Văn Tấn Bình Thạnh            200,000 319 Lê Văn Quang Quận 2                   200,000
300 Đặng Thị Lệ Xuân Gò Vấp   320 Trần Ngọc Hoa Tân Bình                   100,000
PHƯƠNG DANH PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG
NGÔI TAM BẢO – CHÙA DIỆU PHÁP
Từ ngày 06/12/ năm 2014 đến ngày 06/12/ năm 2014
STT  PHẬT TỬ ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  STT  PHẬT TỬ ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN 
321 Trần Thị Thúy Liễu Bình Thạnh            600,000 341 Võ Thị Thúy Thủ Đức                   100,000
322 Nguyễn Chí Thành Bình Thạnh            500,000 342 Nhóm Sen Xanh Quận 3                   500,000
323 Phạm Thị Vân Bình Thạnh            200,000 343 Nguyễn Thị Nhung Bình Thạnh                   500,000
324 Pháp Chấn Tuệ Bình Thạnh            200,000 344 Lê Thị Mỹ Trọng Thủ Đức                   100,000
325 Trương Ngọc Trang Bình Thạnh            500,000 345 Nguyễn Uyên Minh Bình Thạnh                   100,000
326 Võ Thị Sang Gò Vấp            500,000 346 Đỗ Mỹ Ngọc Bình Chánh                   100,000
327 Nguyễn Thị Kim Hoa Quận 2            200,000 347 Vũ Thị Quế Thủ Đức                   500,000
328 Hứa Hoa Mòi Bình Thạnh            100,000 348 Nguyễn Thị Thanh Vân Bình Thạnh                   100,000
329 Huỳnh Thị Kim Cúc Gò Vấp            100,000 349 //////    
330 Giang Tuyết Quận 11            200,000 350 Nguyễn Thị Mộng Trinh Gò Vấp                   500,000
331 Trương Thị Ngọc Thanh  Hóc Môn            100,000 351 Hoàng Phan Bích Kiều Mỹ                   100,000
332 Trần Lâm Thúc Linh (Diệu Huệ) Quận 1            200,000 352 Lê Thị Thu Bình Thạnh                   500,000
333 Lâm Ngọc Vinh Bình Thạnh            100,000 353 Phạm Thanh Truyền Bình Thạnh                   500,000
334  Võ Thị Kim Út  Bình Thạnh            200,000 354 Trần Ngọc Phương                     100,000
335 Nguyễn Thị Thu Hương Phú Nhuận            200,000 355 Nguyễn Thị Lê Oanh TP. HCM                1,000,000
336 Võ Thị Kim Em Bình Thạnh            200,000 356 Nguyễn Văn Nguyện Thủ Đức                   500,000
337 Tưởng Soại Chân Quận 5            200,000 357 Gia đình Đặng Ngọc Dũng                  1,000,000
338 Phú Hòa Phú Nhuận            100,000 358 Nguyễn Thị Tuyết Gò Vấp                   500,000
339 Hào Quận 5            500,000 359 Lê Thị Kim Anh Phú Nhuận                   100,000
340 Nguyễn Thị Thùy Phương Tân Phú         2,000,000 360 Lê Mỹ Dung Phú Nhuận                   500,000
PHƯƠNG DANH PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG
NGÔI TAM BẢO – CHÙA DIỆU PHÁP
Từ ngày 06/12/ năm 2014 đến ngày 14/12/ năm 2014
STT  PHẬT TỬ ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  STT  PHẬT TỬ ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN 
361 Phạm Ngọc Hân Quận 5            500,000 381 Bùi Hoàng Sơn  Bình Thạnh                   500,000
362 Nguyễn Thị Hoa Quận 6            100,000 382 Nguyễn Thị Thanh Lan Bình Thạnh                   100,000
363 Trương Du Tân Bình            200,000 383 Huỳnh Thị Kim Phụng An Phú Đông                   200,000
364 Phan Minh Quân Bình Thạnh            200,000 384 Đậu Lê Hương Trà Bình Thạnh                   200,000
365 Nguyễn Nguyệt Minh Quận 11            100,000 385 Nguyễn Bùi Dũng Bình Thạnh                   100,000
366 Trần Ngọc Túy              100,000 386 Đặng Thanh Hằng Quận 7                   500,000
367 Huỳnh Thị Phương              100,000 387 Nguyễn Thị Hồng Liên Quận 10                   100,000
368 Trương Thị Hiệp Bình Thạnh            100,000 388 CT. CP. Cà phê Đông Nam Á                     500,000
369 Thùy Nga              600,000 389 Doanh nghiệp tư nhân DVPL Phú Nhuận                   500,000
370 Hoàng Thị Tú Quận 10            200,000 390 Nguyễn Thị Dậu Bình Thạnh                   100,000
371 Kim Hoàn Bình Dương            240,000 391 Nguyễn Thị Anh Thy Quận 7                   200,000
372 Đỗ Ngọc Linh Quận 3            200,000 392 Võ Thị Minh Phương Thủ Đức                   200,000
373 Phạm Thị Minh Loan Bình Thạnh            100,000 393 Lâm Thị Ri Bình Thạnh                   400,000
374 Tạ Thị Ánh Tuyết Phú Nhuận            100,000 394 Nguyễn Thị Thanh Vân Bình Thạnh                   200,000
375 Nguyễn Thị Thảo Trang Gò Vấp            200,000 395 Nguyễn Xuân Sơn Bình Thạnh                   500,000
376 Gia đình Diệu Ngọc Bình Thạnh         1,000,000 396 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Bình Thạnh                1,000,000
377 Nguyễn Thị Bình Gò Vấp            200,000 397 Trần Quế Lan Tân Bình                   100,000
378 Lê Thị Mỹ Hồng Bình Thạnh              50,000 398 Lê Thị Mười                     100,000
379 Nguyễn Thị Mão Long Xuyên            200,000 399 Phạm Minh Nguyệt Mỹ Mỹ                1,000,000
380 Phạm Bá Trọng Quận 3            500,000 400 Diệu Liên Quận 7                   200,000
PHƯƠNG DANH PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG
NGÔI TAM BẢO – CHÙA DIỆU PHÁP
Từ ngày 14/12/ năm 2014 đến ngày 16/12/ năm 2014
STT  PHẬT TỬ ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  STT  PHẬT TỬ ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN 
401 Lê Minh Hương Phú Nhuận            200,000 421 Trần Thị Bé Bình Thạnh                   500,000
402 Nguyễn Thị Căng Quận 12         1,000,000 422 HL. Nguyễn Thị Phương Phú Nhuận                    100,000
403 Nguyễn Thị Thanh Quận 3            200,000 423 Lê Minh Bình Thạnh                   100,000
404 Lý Minh Phát Gò Vấp            100,000 424 Nguyễn Thị Ngát Bình Dương                   700,000
405 Trần Thị Kim Loan  Mỹ         1,000,000 425 Nguyễn Ngọc Đạo Bình Thạnh                   200,000
406 HL. Đoàn Văn Minh              100,000 426 Dương thị Nam Hà Gò Vấp                5,000,000
407 427 Diệu Lưu Bình Thạnh                1,500,000
408 Thầy Thích Nguyên Khanh Chùa Vĩnh Nghiêm            520,000 428 Võ Thị Ánh Quận 3                   500,000
409 Lê Thị Mỹ Dung Bình Thạnh              30,000 429 Võ Kim Hương Bình Thạnh                   500,000
410 Cty Việt Nguyên Quận 10         1,000,000 430 Đỗ Thị Hồng Vân Quận 3                4,500,000
411       431 Hùng Phong                     200,000
412 Hồ Thị Loan Tân Bình            500,000 432 Nguyễn Quý Thịnh                     500,000
413 Lê Thị Thuận (Liên Tịnh) Tân Bình         1,000,000 433 Nguyễn Ngọc Huỳnh Anh                     500,000
414 Đào Thúy Hạnh Hà Nội         1,000,000 434 Tống Hoàng Lân                     200,000
415 Nguyễn Thị Lan Quận 3            500,000 435 Nguyễn Hải Yến  Bình Chánh                   100,000
416 Lỗ Uyên Nhi Tân Bình            500,000 436 Nguyễn Thị Tám                     100,000
417 Hứa Tấn Thành Gò Vấp            500,000 437 Võ Thanh Nga Bình Thạnh                   200,000
418 Nguyên Diệu  Bình Thạnh            100,000 438 Lê Thị Lệ Thu (Tâm Đoan) Thủ Đức                    100,000
419 Mạch Liên Hương Mỹ            500,000 439 Lê Thị Yến Gò Vấp                   200,000
420 Đinh Thị Lang              500,000 440 Nguyễn Đình Hạnh  Thừa Thiên Huế                   500,000
PHƯƠNG DANH PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG
NGÔI TAM BẢO – CHÙA DIỆU PHÁP
Từ ngày 17/12/ năm 2014 đến ngày  20/12/ năm 2014
STT  PHẬT TỬ ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  STT  PHẬT TỬ ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN 
441 Phạm Hoàng An Quận 1         1,000,000 461 Trần Thị Minh Phương                     500,000
442 Bùi Sĩ Trung Quận 3            200,000 462 Trần Tuệ Trí Tân Bình                   500,000
443 Mai Thị Bạch Hồng Tân Bình         1,000,000 463 Lê Thị Tuyết Minh Bình Thạnh                   100,000
444 Đặng Nguyễn Ngọc Quyên (Giác Hoa) – Cali           1,000,000 464 Gia đình PT. Nguyên Xuân Phú Nhuận                5,000,000
445 Huệ Đức + Nguyên Diệu Mỹ         1,000,000 465 Vũ Tuấn Minh Hà Nội                   300,000
446 Phương Thủ Đức            300,000 466 Nguyễn Thiện Mậu Bình Thạnh                   300,000
447 Nguyễn Ngọc Phương Uyên Tân Phú            100,000 467 Lê Thị Trường Phúc                      200,000
448 Nguyễn Thị Nhơn Bình Thạnh              50,000 468 Phật tử Ẩn danh                  5,000,000
449 Phật tử Ẩn danh           5,000,000 469 Nguyễn Thị Thanh Thủy Quận 3                5,000,000
450 Trần Thanh Nhị Quận 4            100,000 470 Phan Thị Huỳnh Nho Long An                   200,000
451 Huỳnh Anh Tuấn              100,000 471 Nguyễn Thị Lang Phú Nhuận                   700,000
452 Trần Thị Duyên                 50,000 472 Trần Thanh Hằng  Quận 3                   500,000
453 HL. La Thị Đởm              200,000 473 Trương Thị Ngọc Hạnh Bình Thạnh                   500,000
454 Trần Kế Lộc              200,000 474 Phật tử Ẩn danh                     200,000
455 Nguyễn Thị Xuyến  Bình Thạnh            200,000 475 Trần Thị Của – Liên Oanh                     300,000
456 Lâm Thị Tuyết Nga Bình Thạnh            500,000 476 Nguyễn Ngọc Quốc Tuấn Quận 9                   300,000
457 Hồ Kim Hoàng Oanh Bình Thạnh            500,000 477 Phạm Thị Thu Hiền Quận 10                   200,000
458 Nguyễn Thị Tố Nga 1000000 478 Lương Thị Kim Dung Bình Thạnh                   200,000
459 Bùi Lưu Tường Vân Bình Thạnh            300,000 479 Vũ Thị Bạch Liên Quận 3                2,000,000
460 Phan Xuân Vũ Tân Bình            200,000 480 HL. Trương Thị Nở                  1,000,000
PHƯƠNG DANH PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG
NGÔI TAM BẢO – CHÙA DIỆU PHÁP
Từ ngày 06/12/ năm 2014 đến ngày 07/12/ năm 2014
STT  PHẬT TỬ ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  STT  PHẬT TỬ ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN 
481 Trần Kim Anh Bình Thạnh         2,000,000 501 Đào Nguyễn Thị Mỹ Linh Bình Thạnh                   500,000
482 Nguyễn Thị Phương Bình Thạnh            100,000 502 Nguyễn Thị Bích Tuyền TP. HCM                   100,000
483 Minh Liễu Bình Thạnh            100,000 503 Trương thị Diệp Thủ Đức                   200,000
484 Gia đính Phan Thị Phụng Bình Thạnh            500,000 504 Phạm Văn Dũng Bình Thạnh                   100,000
485 Huỳnh Thị Ngọc Oanh Bình Thạnh            100,000 505 Cao Văn Đức Bình Thạnh                   500,000
486 Trần Thị Diễm Phương Úc            500,000 506 Nguyễn Thị Nết Bình Thạnh                   100,000
487 Hòa Minh              100,000 507 Nguyễn Thị Huề Đồng Nai                   200,000
488 Tâm Anh Thủ Đức            200,000 508 Lê Thị Kim Oanh Bình Thạnh                   100,000
489 Ngũ Văn Bảy Bình Thạnh            500,000 509 Gia đình Hồ Thành Hoàng Bình Thạnh                   100,000
490 Nguyễn Đình Huy Quận 3            200,000 510 Nguyễn Quang Trí  Bình Thạnh                     60,000
491 Trương Thị Chung Bình Thạnh            100,000 511 Na Ngọc Bình Thạnh                   100,000
492 Phạm Văn Phồn Bình Thạnh            300,000 512 Trần Kim Hoàng Bình Thạnh                   200,000
493 Trần Tú Hảo  Bình Thạnh            200,000 513 Nguyễn Tuyết Thu (Diệu Thủ) Bình Thạnh                   500,000
494 Kim Loan – Nguyễn Quang Hiền Thủ Đức            500,000 514 Hồ Thị Trúc Hậu Tân Bình                   500,000
495 Nguyễn Thị Kim Oanh Bình Thạnh            500,000 515 Diệu Hòa Tân Bình                   100,000
496 Phạm Đăng Tâm Bình Thạnh            500,000 516 Gia đình Nguyễn Văn Khanh Bình Thạnh                1,000,000
497 Quách Thanh Vân Quận 12            100,000 517 Đinh Kiều Oanh Bình Thạnh                   500,000
498 Nguyễn Kim Cúc  Gò Vấp            100,000 518 Diệu Tịnh – Diệu Kim                     100,000
499 Trần Nhật Hiền Khánh Hòa            100,000 519 Cao Thị Bích Trâm Quận 3                   100,000
500 Đào Thành Đại Bình Thạnh            500,000 520 Lưu Ngọc Mai (Diệu Xuân) Quận 3                   100,000
PHƯƠNG DANH PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG
NGÔI TAM BẢO – CHÙA DIỆU PHÁP
Từ ngày 07/12/ năm 2014 đến ngày 07/12/ năm 2014
STT  PHẬT TỬ ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  STT  PHẬT TỬ ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN 
521 Nguyễn Thanh Vy Bình Thạnh            200,000 541 Nguyễn Đức Thanh Sơn Bình Thạnh                     50,000
522 Nhóm Thiện nguyện Không tên           1,000,000 542 Nguyễn Thị Kiều Như Bình Thạnh                     50,000
523 Trịnh Thị Bích Hòa Quận 5            200,000 543 Trần Huệ Nghi Bình Thạnh                   500,000
524 Trương Thị Xuân Mai Bình Thạnh            500,000 544 Nhà hàng chay Hương Sen Phú Nhuận                1,000,000
525 Trần Thị Hà Quận 10            200,000 545 Huỳnh Thị Muội Hóc Môn                   100,000
526 Nguyễn Đan Thanh Quận 8            200,000 546 Quảng Thường Tân Bình                   200,000
527 Nguyễn Ngọc Bảo Châu Bình Thạnh              50,000 547 Quảng Vũ Tân Bình                   100,000
528 Chú Lực – Pháp Nhuận Tâm Thủ Đức            500,000 548 Nguyễn Thị Ba Quận 3                   100,000
529 Trịnh Thị Tuyết Anh Quận 5            300,000 549 Tân Tiến + Trần Hữu Đức Gò Vấp                   100,000
530 Hồ Thị Tuyết Dung Bình Thạnh         1,200,000 550 Lê Thị Hải Tâm Quận 10                   100,000
531 Nguyễn Lê Minh Thông Bình Thạnh              50,000 551 Nguyễn Thị Phương Quận 10                   200,000
532 Nguyễn Mặc Khải Bình Thạnh              50,000 552 Huỳnh Thị Kim Hương Bình Thạnh                   100,000
533 Lê Thị Hường               100,000 553 Nguyễn Thị … Bình Thạnh                   200,000
534 Nguyễn Thị Hồng Liễu Bình Định            200,000 554 Trí Tuệ                     500,000
535 Liên Khương  Bình Thạnh            100,000 555 Phạm Ngọc Hùng Gò Vấp                   100,000
536 Nguyễn Thanh Hải  BThạnh+50 ký gạo            200,000 556 Chu Hồng Nam Bình Thạnh                   200,000
537 Võ Văn Liêu  Bình Thạnh            200,000 557 Ngô Thể Hồng Quận 10                   100,000
538 Võ Hiền Đức Gò Vấp            200,000 558 Thu Hồng Gò Vấp                   100,000
539 Lư Thị Anh Bổn – Lư Quang Ân Bình Thạnh            200,000 559 Thịnh Quận 8                   200,000
540 Trần Thái Sơn Bình Thạnh            200,000 560 Nguyễn Văn Nâu Thủ Đức                3,000,000
PHƯƠNG DANH PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG
NGÔI TAM BẢO – CHÙA DIỆU PHÁP
Từ ngày 07/12/ năm 2014 đến ngày 09/ 12/ năm 2014
STT  PHẬT TỬ ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  STT  PHẬT TỬ ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN 
561 Phạm Văn Bình Gò Vấp            200,000 581 Trần Thị Mão Quận 3                   200,000
562 Tịnh Nguyệt Thủ Đức            500,000 582 Đoàn Thị Thùy Hương Gò Vấp                   100,000
563 Trần Ngọc Tường Hoa Gò Vấp            300,000 583 Đặng Nguyệt Phúc  Mỹ (200USD)                4,200,000
564 Gia đình Lê Đoàn Long-Phạm Thị Xuân Hương Bình Thạnh         1,000,000 584 Lê Thị Thùy Trang Bình Thạnh                   200,000
565 Tiêu Thị Vi Vân              200,000 585 Hội từ thiện Phương Tâm Bình Thạnh                   500,000
566 PT Ẩn danh              200,000 586 Nguyễn Thị Kim Loan Quận 10                   200,000
567 Nguyễn Đức Tài Phú Nhuận            500,000 587 Giang Thị Tuyết Vân Quận 1                   200,000
568 Liêu Anh Hiếu Phú Nhuận            500,000 588 Trần Thị Yến Tân Bình                   500,000
569 Ngô Kiếm Bình Quận 1            500,000 589 Bích Hà Gò Vấp                   500,000
570 Lương Quốc Khang Tân Bình            300,000 590 Lê Thị Kim Chi Tân Bình                   200,000
571 Lê An (Tâm Lạc) Bình Thạnh            100,000 591 Diệu Âm Phụng Bình Thạnh                1,000,000
572 Phạm Thị Thơm Quận 8            500,000 592 Lê Thị Thọ Quận 1                   200,000
573 Liêu Nguyệt Nga Phú Nhuận            200,000 593 Nguyễn Thị Nhơn Bình Thạnh                     30,000
574 Võ Hồng Nguyên Quận 1            200,000 594 Trần Danh Dần Tân Bình                   500,000
575 Trần Quốc Cường Quận 11            100,000 595 Ngô Thị Tốt Bình Thạnh                   300,000
576 Nguyễn Duy Lý Bình Thạnh            200,000 596 Đinh Vũ Anh Tuấn Quận 3                   100,000
577 Đỗ Thị Thịnh Gò Vấp            150,000 597 Nhâm Thị Sạch Quận 1                   500,000
578 Bà Hai Lò Lầu Bình Thạnh            200,000 598 Lê Thị Chính Bình Thạnh                   100,000
579 Lê Thị Hai Quận 3            500,000 599 Nguyễn Thị Hồng Nhung Bình Thạnh                   100,000
580 Nguyễn Kim Anh Mỹ            500,000 600 Lê Ngọc Nga Quận 3                   200,000