Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chiêm bái Phật ngọc

0
331


Đoàn cung nghênh mang lễ vật cúng Phật


Phó Chủ tịch nước quang lâm lễ Phật


Phó Chủ tịch nước lễ Phật


Phó Chủ tịch nước dự lễ bế mạc


Ông Bà Ian Green tặng quà Phó Chủ tịch nước


Đại đức Thích Đức Thiện tặng quà Phó Chủ tịch nước

Nguồn:phatuvietnam.net