Xem thêm

Phật giáo Nam Tông: Sự hiện diện trong đời sống người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long

Phap Ngo Thich
Truyền thống lịch sử văn hoá của đồng bào Khmer vùng ĐBSCL gắn liền với các ngôi chùa Phật giáo Nam Tông Đồng bào Khmer vùng ĐBSCL đã có một nền văn hoá phong phú...

Truyền thống lịch sử văn hoá của đồng bào Khmer vùng ĐBSCL gắn liền với các ngôi chùa Phật giáo Nam Tông Truyền thống lịch sử văn hoá của đồng bào Khmer vùng ĐBSCL gắn liền với các ngôi chùa Phật giáo Nam Tông

Đồng bào Khmer vùng ĐBSCL đã có một nền văn hoá phong phú và đa dạng, giữ vững những giá trị truyền thống. Phật giáo Nam Tông Khmer và các ngôi tháp trong phum sóc với kiến trúc độc đáo cùng với các nét trang trí đặc thù là những yếu tố nổi bật trong văn hoá của họ. Văn hoá tinh thần, tiếng nói và chữ viết của đồng bào Khmer đã hình thành từ lâu đời và đã phát triển thành một nền văn hóa rất đặc biệt.

Văn học và nghệ thuật đặc sắc

Văn hoá Khmer có nhiều thể loại như chuyện thần thoại, cổ tích, ngụ ngôn, truyện kể dân gian, truyện thơ, trường ca, văn xuôi, ca dao, tục ngữ, ngạn ngữ, thành ngữ. Ngoài ra, các lễ hội truyền thống của dân tộc Khmer như Chôl chnăm Thmây, Đôntal, Ok om bok,... và các loại hình nghệ thuật sân khấu Rô Băm, Dù Kê... cũng là những đặc sản của văn hóa này.

Thượng tọa -TS Lý Hùng, Phó Trưởng Ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban trị sự- Trưởng ban Pháp chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Cần Thơ, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer đã chia sẻ: "Các loại hình nghệ thuật biểu diễn của đồng bào Khmer vùng ĐBSCL là sản phẩm văn hoá đặc sắc, đã góp phần rất lớn trong việc giáo dục đồng bào Khmer về lòng nhân ái, vị tha, tình yêu đôi lứa trong sáng và tình yêu quê hương."

Phật giáo Nam Tông có vị trí rất quan trọng đối với đời sống tôn giáo của người Khmer vùng ĐBSCL Phật giáo Nam Tông có vị trí rất quan trọng đối với đời sống tôn giáo của người Khmer vùng ĐBSCL

Vai trò của Phật giáo Nam Tông

Theo Thượng tọa - TS Lý Hùng, Phật giáo Nam Tông Khmer không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh của đồng bào mà còn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của cộng đồng Khmer. Các tu sĩ Khmer không chỉ là những trí thức, mà họ còn giữ trọn tinh hoa tri thức và truyền lại cho thanh niên Khmer. Họ giảng dạy về đạo đức, lễ nghĩa, tôn ti trật tự theo triết lý hướng thiện, từ bi và hỷ xả của đức Phật. Đồng thời, họ cũng tham gia tích cực vào các hoạt động phúc lợi xã hội như xây dựng trường học, bắc cầu và làm đường phục vụ lợi ích dân sinh.

Bảo tồn và phát triển văn hóa Khmer

Bên cạnh việc bảo tồn và phát huy truyền thống lịch sử văn hóa, Phật giáo Nam Tông cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn giá trị văn hóa Khmer. Giáo dục Phật giáo không chỉ định hướng phát triển cho một nền giáo dục nhân bản và toàn diện, mà còn góp phần thực hiện các chương trình phát triển kinh tế-xã hội trong cộng đồng Khmer vùng ĐBSCL. Điều này giúp củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và đáp ứng yêu cầu phát triển của đời sống xã hội.

Như vậy, Phật giáo Nam Tông không chỉ là một tôn giáo, mà còn là một yếu tố quan trọng trong đời sống tôn giáo và văn hóa của người Khmer vùng ĐBSCL. Với vai trò của mình, Phật giáo Nam Tông giúp duy trì và phát triển những giá trị văn hóa đặc biệt của dân tộc Khmer và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

1