PGS. TS. Trần Tuấn Lộ quy y Tam Bảo

0
111

Hôm qua, rằm tháng giêng Giáp Ngọ,  gia đình  PGS. TS. Trần Tuấn Lộ đã đến chùa Diệu Pháp làm lễ Quy y Tam Bảo.

Trong buổi lễ, gia đình PGS đã phát nguyện trọn đời giữ đạo làm lành, nương tựa và làm theo những giáo lý của Đức Phật. PGS. TS. Trần Tuấn Lộ có pháp danh là Quảng Tâm Nhẫn, cô Lê Minh Nga có pháp danh là Quảng Liên Nhẫn.


Sau đây là một số hình ảnh :

Thầy trụ trì giới thiệu về PGS.TS Trần Tuấn Lộ