P – Q

0
169

SỐ CŨ

SỐ MỚI

HỌ

TÊN

NĂM SINH

NĂM MẤT

GHI CHÚ

306

527

NGUYỄN VĂN

PHÁCH

1910

07/08/1996

QUÁN THƯỢNG NÔNG – HÀ NAM

263

474

 PHAN VĂN

PHẢI

 

 

 

199

427

HUỲNH THỊ

PHẢI

1874

25/2/1978

 

87

6

NGUYỄN VĂN

PHÁT

1927

1990

933959481

171

424

NGUYỄN THỊ

PHIỀN

 

 

 

202

192

HUỲNH VĂN

PHIẾU

1957

24/10/2009

 

437

27

HOÀNG CÔNG QUỐC

PHONG

1950

2009

 

330

48

TRẦN  THANH

PHONG

1977

18/12/2004

D2/1 CÓ THÂN NHÂN- 0937.583.872

95

71

NGUYỄN SƠN VŨ

PHONG

1978

14/09/2002

 

231

377

NGUYỄN VĂN

PHÒNG

 

 

 

188

237

PHAN NGỌC

PHÚ

1990

25/5/2008

Ca1/1

35

548

NGUYỄN VĂN

PHÚC

08/08/1969

1970

có thân nhân

114

397

TRẦN VĂN

PHỤC

 

 

 

16

216

NGÔ CỬU

PHỤNG

 

 

có thân nhân

3

307

LÊ VĂN

PHỤNG

1870

1949

DỰ ĐỊNH THỦY TÁNG

387

151

HUỲNH NGỌC

PHƯỚC

1986

25/6/26

 

170

228

NGUYỄN VĂN

PHƯỚC

1980

01/01/2007

 

374

152

NGÔ MINH

PHƯƠNG

1988

21/10/2007

 

283

187

NGUYỄN THÀNH

PHƯƠNG

1958

07/03/2009

Ba1/2

8

293

ĐẶNG THỊ THANH

PHƯƠNG

 

21/04/1991

DỰ ĐỊNH THỦY TÁNG

432

130

TRÀN

QUANG

1937

23/3/2009

 

128

396

HUỲNH VĂN

QUANG

1951

12/07/2003

 

292

349

TRƯƠNG VĂN

QUỐC

 

 

 

281

367

HUỲNH THỊ

QUỚI

1896

1975

B6/2

431

132

DĐÀO TRỌNG

QUÝ

 

12/08/1937

 

242

182

NGUYỄN Y

QUÝ

 

1933

DỰ ĐỊNH THỦY TÁNG

290

366

NGUYỄN VĂN

QUÝ

1960

28/1/2009

 

394

156

NGUYỄN NGỌC NHƯ

QUỲNH

15/6/2005

05/10/2007