Nghi Thức Sám Hối - Cầu Siêu Cho Thai Nhi: Phương Pháp Để Giải Báo Oán

Phap Ngo Thich
Vì Sao Cần Cầu Siêu Cho Thai Nhi Bị Phá Bỏ? Trong xã hội hiện nay, việc phá thai đã trở thành vấn nạn phổ biến, đặc biệt tại Việt Nam. Hành động này đã...

Vì Sao Cần Cầu Siêu Cho Thai Nhi Bị Phá Bỏ?

Trong xã hội hiện nay, việc phá thai đã trở thành vấn nạn phổ biến, đặc biệt tại Việt Nam. Hành động này đã tạo ra một lực lượng lớn các linh hồn thai nhi đang thất vọng và oán trách khắp nơi. Các thai nhi bị phá bỏ cũng là một dạng của oan gia trái chủ, có những đặc tính tâm lý riêng. Vì vậy, cần có một nghi thức cầu siêu dành riêng cho thai nhi.

Sự oán hận của các thai nhi không chỉ nguy hiểm đối với sức khỏe, sự nghiệp và tính mạng của các cặp nam nữ đã phá bỏ chúng, mà còn có thể ảnh hưởng đến không chỉ họ mà còn đến các thế hệ sau này. Thật nhiều người sau khi phá bỏ thai nhi, nghĩ rằng việc gửi tên của thai nhi lên chùa là đủ. Thực tế không đơn giản như vậy, oan có đầu, nợ có chủ, thai nhi đa số vẫn đi theo những người đã phá bỏ nó để báo thù. Vì vậy, cha, mẹ, hoặc cả hai đều cần sám hối siêu độ cho thai nhi. Hơn nữa, khi thực hiện nghi thức này, cha mẹ mới là người quan trọng nhất, vì họ là cha mẹ của thai nhi, có duyên nợ sâu sắc với thai nhi, có một mối liên hệ chặt chẽ với thai nhi mà người bên ngoài không thể có. Nên khi siêu độ thai nhi, cha mẹ là người quan trọng nhất, bởi vì "dây cột ở đâu phải mở ở đấy".

Vì vậy, bất kể là cha, hay mẹ của thai nhi, đều cần phải đặt cho con mình một cái tên, đặt thành tâm sám hối, siêu độ cho các thai nhi, vì lương tâm và cũng vì tương lai của chính mình. Đó là mục đích ra đời của "Nghi thức Sám Hối - Cầu Siêu Cho Thai Nhi".

Các vong thai nhi có tính tình khác nhau, có thai nhi dễ tha thứ, cũng có thai nhi cố chấp không buông tha. Khi cầu siêu, có người nhanh chóng thấy cảm ứng, như thai nhi về báo mộng

1