Nghị quyết Hội nghị Ban Thường trực HĐTS GHPGVN

0
141

Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức tại Văn Phòng 2 Trung ương Giáo hội – Thiền Viện Quảng Đức, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20/8/2011 để Sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2011, thảo luận và thông qua chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2011 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hội nghị dưới sự Chủ trì của quý Hòa thượng Phó Chủ tịch Thường trực; tham dự của chư vị Phó Chủ tịch; chư Tôn giáo phẩm, quý Cư sĩ trong Ban Thường trực Hội đồng Trị sự.

Hội nghị được vinh dự đón tiếp ông Bùi Hữu Dược – Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ đến tham dự và phát biểu.

Qua một ngày làm việc trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết, dân chủ và trí huệ, sau khi nghe báo cáo Sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2011 và chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2011 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Ban Thư ký trình bày, những ý kiến phát biểu bổ sung của đại diện các Ban, Viện Trung ương Giáo hội và chư Tôn giáo phẩm, Cư sĩ trong Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Hội nghị đã nhất trí Quyết nghị:

  1. Thông qua báo cáo Sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2011 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. (đính kèm văn bản)
  2. Thông qua chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2011 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. (đính kèm văn bản)
  3. Triển khai công tác tổ chức Đại lễ kỷ niệm, hội thảo 30 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (07/11/1981 – 07/11/2011) tại Trung ương và địa phương.
  4. Giao Ban Thư ký, Văn phòng Trung ương Giáo hội hỗ trợ các thủ tục tiến hành Đại hội thành lập Ban Trị sự Tỉnh hội (Ban Đại diện) Phật giáo tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Sơn La.
  5. Ban hành Thông tư hướng dẫn Ban Trị sự tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trước khi tiến hành tổ chức Đại hội Phật giáo các Tỉnh, Thành nhiệm kỳ mới.
  6. Giao Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương lập thủ tục xin phép Chính phủ mở Cao học Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thủ đô Hà Nội, Tp. Huế và Tp. Hồ Chí Minh và Trường Sư phạm Phật giáo tại Hà Nội.
  7. Giao Ban Thư ký, Văn phòng Trung ương Giáo hội lập kế hoạch xin phép các cơ quan Chính phủ thành lập Trường Cao đẳng Phật học, trường Trung cấp Phật học Nam tông Khmer tại Trà Vinh.
  8. Giao Ban Thư ký, Văn phòng Trung ương Giáo hội triển khai đề án thành lập Ban Truyền thông trực thuộc Hội đồng Trị sự GHPGVN để trình Đại hội VII xem xét thông qua. Trước mắt giao Ban Thường trực HĐTS trực tiếp điều hành và vận hành Ban Truyền thông trực thuộc Ban Thường trực HĐTS và công cử nhân sự lâm thời của Ban Truyền thông và sẽ bổ sung theo yêu cầu công việc.
  9. Ghi nhận tất cả ý kiến phát biểu của Phật giáo Nam tông và Quý Đại biểu liên quan đến Ban Tăng sự, Giáo dục Tăng Ni, Hoằng pháp, Hướng dẫn Phật tử, Nghi lễ, Văn hóa, Kinh tế Tài chánh, Từ thiện Xã hội, Phật giáo Quốc tế, Nghiên cứu Phật học và nghiên cứu một số điểm khả thi của các ý kiến để bổ sung vào chương trình hoạt động Phật sự của Giáo hội.

10. Giao Ban Trùng tu tiếp tục xây dựng dãy nhã Tây lang – Khối Văn phòng làm việc của Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội.

11. Thông qua báo cáo về Tài chính thu chi do Ban Kinh tế Tài chánh trình bày.

12. Giao Ban Thư ký và Văn phòng Trung ương Giáo hội hoàn chỉnh các văn bản liên quan đến Hội nghị để phổ biến và thi hành; chuẩn bị các nội dung liên hệ cho Hội nghị Ban Thường trực và Hội nghị Thường niên Trung ương Giáo hội kỳ V khóa VI Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết này vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 20 tháng 8 năm 2011 trong tinh thần đoàn kết và hoan hỷ.

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỊCH

(đã ấn ký)

Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

(giacngo)