MPK với bộ ảnh “Tiến trình tâm thức”

0
281

Sau 25 lần mở triển lãm từ rừng xuống biển, gã Michel Phước Khùng lại vừa hoàn thành bộ ảnh tĩnh vật “Tiến trình tâm thức” và dự định sẽ vác bộ ảnh này ra Hà Nội tổ chức triển lãm nhân dịp 1.000 năm Thăng Long.

Mượn lá, quả, cây để diễn đạt tính triết luận luân hồi của nhà Phật: sinh, trụ, diệt (trong sinh có diệt và trong diệt có sinh). Cũng như gã đã thổi hồn vào những trái ớt chuông vô cảm để diễn đạt suy nghĩ của mình: những tình cảm vui, buồn, giận, ghét… của con người và cuộc đời là những bộ mặt tuồng. Xem ảnh để thấy, gã lãng tử của xứ sở mù sương Đà Lạt có lúc chiêm nghiệm mọi sự ở đời như một nhà hiền triết. GoNews giới thiệu một trích đoạn từ bộ ảnh này.

MPK với bộ ảnh “Tiến trình tâm thức”
Tuồng 

MPK với bộ ảnh “Tiến trình tâm thức”
Hỷ 

MPK với bộ ảnh “Tiến trình tâm thức”
Nộ 

MPK với bộ ảnh “Tiến trình tâm thức”
Ái 

MPK với bộ ảnh “Tiến trình tâm thức”
 

MPK với bộ ảnh “Tiến trình tâm thức”
Bi 

MPK với bộ ảnh “Tiến trình tâm thức”
Ai 

MPK với bộ ảnh “Tiến trình tâm thức”
Dục 

MPK với bộ ảnh “Tiến trình tâm thức”
Sinh 

MPK với bộ ảnh “Tiến trình tâm thức”
Trụ 

MPK với bộ ảnh “Tiến trình tâm thức”
Diệt 

MPK với bộ ảnh “Tiến trình tâm thức”
Quy 

MPK với bộ ảnh “Tiến trình tâm thức”
Chuyển 

MPK với bộ ảnh “Tiến trình tâm thức”
Hoá 

                                                                                                                                         Thái Phiên