Một số hình ảnh thi công chỉnh trang sân vườn (3)

0
153
Xin tiếp tục gửi đến quý Phật tử và các mạnh thường quân một số hình ảnh thi công chỉnh trang sân vườn trong giai đoạn cuối và chuẩn bị hoàn thành.