Một số hình ảnh lễ tang cố giáo sư Phan Lạc Tuyên (2)

0
96

Xin tiếp tục gửi đến một số hình ảnh của lễ tang cố giáo sư Phan Lạc Tuyên ngày 12/11/2011:

PGS. TS. Trần Tuấn Lộ

Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TPHCM

Hòa Thượng Thích Đạt Đạo, Phó Viện Trưởng Học Viện Phật Giáo VN tại Tp. HCM cùng chư Tăng, Ni sinh các khóa đến viếng cố giáo sư