MỜI THAM DỰ LỄ SÁM HỐI – TỤNG NĂM GIỚI CHO PHẬT TỬ TẠI GIA

0
2
Đệ tử vốn tạo các vọng nghiệp
Đều do vô thỉ tham, sân, si
Từ thân, miệng, ý phát sinh ra
Đệ tử thảy đều xin sám hối.
– Chùa Diệu Pháp thân mời quý Phật tử về tham dự buổi lễ Sám hối và tụng năm giới tại gia định kỳ để thúc liễm thân tâm, trau giồi giới hạnh. Trước đó, thân mời quý Phật tử tham dự buổi chia sẻ Phật pháp của chư tăng chùa Diệu Pháp tại chánh điện.
– Thời gian chương trình: Vào lúc 18 giờ 45 đến 20 giờ 30, Thứ Ba, ngày 26 tháng 1 năm 2021 (nhằm ngày: 14/12/Canh Tý).
– Địa chỉ: Chùa Diệu Pháp, 188 Nơ Trang Long (nối dài), P.13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
Bản đồ chỉ đường: https://tinyurl.com/y5kvqvv8
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát.