Mộc bản kinh Phật qua vòng sơ duyệt của UNESCO

0
95

Hồsơ mộc bản kinh Phật chùa Vĩnh Nghiêm, Bắc Giang đã qua vòng sơ duyệtcủa UNESCO, sẽ được UNESCO tổ chức đánh giá và bỏ phiếu cùng một số disản văn hoá vật thể, phi vật thể và di sản tư liệu trên thế giới tạiVacsava (Ba Lan) từ ngày 19 đến 21.5.

Saukhi kết thúc các phiên họp ở Ba Lan, căn cứ trên kết quả bỏ phiếu kín,UNESCO sẽ chính thức công bố những di sản văn hoá và di sản tư liệu mớinhất của nhân loại tại thành phố Manchester (Anh) vào ngày 26.5.

Khomộc bản kinh Phật gồm hơn 3.000 bản do các nghệ nhân ở nhiều vùng đồngbằng sông Hồng san khắc vào nhiều thời điểm khác nhau từ thời Vua TựĐức cho đến Vua Bảo Đại.

Theo Hoàng Minh (Dân Việt)