Một số hình ảnh chuẩn bị trại La Hầu La tại chùa Diệu Pháp

0
258

Tinhtri
Chuẩn bị cổng trại
Tinhtri

Tinhtri
Vệ sinh khu vực cắm trại
Tinhtri

Tinhtri

Tinhtri

Tinhtri

Tinhtri
Vật dụng trang trí
Tinhtri

Tinhtri
Các anh chị trong ban hướng dẫn Mái Ấm
Tinhtri

Tinhtri

Tinhtri

Tinhtri

Tinhtri

Tinhtri

Tinhtri

Tinhtri

Tinhtri
Văn nghệ chuẩn bị cho đêm lửa trại
Tinhtri

Tinhtri

Tinhtri

Tinhtri

Photobucket

Tinhtri

Tinhtri

Tinhtri

Ảnh: Tịnh Trí