M – N

0
199

SỐ CŨ

SỐ MỚI

HỌ

TÊN

NĂM SINH

NĂM MẤT

GHI CHÚ

452

72

NGUYỄN VĂN

MAI

1919

19/01/1997

 

451

134

TRẦN THỊ TUYẾT

MAI

1959

19/01/2010

 

44

271

NGUYỄN T. T

MAI

 

08/06/1975

có thân nhân

137

398

PHẠM THỊ THANH

MAI

1963

27/3/2007

 

36

273

TRẦN VĂN

MÀNH

 

28/06

 

461

109

NGUYỄN THỊ

MẠNH

1933

19/4/2010

CỤ Dưỡng Lão- Ko có thân nhân

46

275

LÊ THỊ

MẠNH

 

 

 

352

316

ĐẶNG THỊ

MẠNH

 

26/12

 

309

514

NGUYỄN THỊ

MÃO

 

1/10/1922 ÂL

THƯỢNG NÔNG – HÀ NAM

471

520

TRẦN THỊ

MẬU

 

1970

HĐH LÀNG THƯỢNG NÔNG

341

155

LÊ VĂN

 

03/09/1966

 

52

44

THÁI VĂN

MINH

 

 

0908.602.262

160

236

NGUYỄN HOÀNG

MINH

 

2/1976

DỰ ĐỊNH THỦY TÁNG

51

310

ĐINH VĂN

MINH

 

 

 

21

269

MỘC

 

 

DỰ ĐỊNH THỦY TÁNG

318

319

VÕ VĂN

MÚA

 

16/6/1969

CÓ THÂN NHÂN

301

464

TRẦN VĂN

MÙI

 

 

35056989

205

183

TRẦN THỊ

MUM

 

22/7/1980

 

276

368

LÊ THỊ

MUỐI

1923

21/5/2002

B6/2

253

173

DƯƠNG THỊ

NA

1918

31/3/2006

A1/1  CÓ THÂN NHÂN (0903651868)

146

407

TRUNG THẾ

NAM

07/12/1966

30/11/2006

 

219

191

TRẦN VĂN

NĂM

 

 

 

143

404

NGUYỄN VĂN

NĂM

1954

16/05/1972

 

110

430

PHẠM VĂN

NĂM

 

 

 

402

262

NGUYỄN THỊ

NẮN

 

 

 

66

203

ĐẶNG NGỌC

NGA

1936

10/03/2007

 

268

479

BÁC TƯ PHAN VĂN

NGÀ

 

 

 

101

230

ĐINH THỊ

NGÀ

 

23/01/2009

 

487

248

BÙI QUANG

NGÃI

1868

09/05/1935

 

303

462

LÊ THỊ

NGÃI

1946

20/12/1979

 

353

157

NGUYỄN THỊ

NGÀN

1920

10/04/1988

DỰ ĐỊNH THỦY TÁNG

382

36

NGUYỄN CÔNG

NGHĨA

1914

07/02/2002

 

391

82

NGUYỄN VĂN

NGHĨA

1971

24/6/2009

 

410

85

NGUYỄN VĂN

NGHĨA

 

03/07/1972

P1, GÒ VẤP

221

354

BÙI THỊ

NGHIÊM

 

27/2 – Ất sửu

CÓ THÂN NHÂN

373

169

NGUYỄN NGỌC

NGÓ

1930

17/2/2006

 

198

240

NGUYỄN THỊ

NGÒ

 

 

 

204

380

NGUYỄN THỊ

NGỌ

 

28/10/2006

 

456

523

NGUYỄN VĂN

NGỘ

1944

16/03/2010

HĐH LÀNG THƯỢNG NÔNG

261

472

NGUYỄN THỊ

NGỌC

1958

28/10/2004

 

384

69

ĐẶNG THỊ

NGỌC

1956

11/10/2007

 

81

199

NGUYỄN THỊ

NGỌC

1922

24/9/2004

 

247

351

NGUYỄN VĂN

NGỌC

 

20/8/1967

383782254

124

405

NGUYỄN VĂN

NGỌC

 

 

 

326

529

NGUYỄN VĂN

NGỢI

1918

25/12/2008

THƯỢNG NÔNG – HÀ NAM

179

66

ĐOÀN VĂN

NGỰ

 

 

 

380

339

ĐOÀN VĂN

NGỰ

 

21/4/1968

 

329

328

CAO THỊ

NGUYỆT

 

 

 

201

378

NGUYỄN BÙI T.T

NGUYỆT

 

 

 

148

223

NGUYỄN THỊ

NHÀN

1926

2005

 

244

371

 

NHIỄU

 

 

cốt ko có hình, dưới đáy hủ có chữ Nhiễu

86

213

TRẦN THỊ

NHỎ

 

24/01/1960

 

302

460

ĐINH THỊ

NHỎ

1899

25/10 -ÂL

 

507

446

NGUYỄN THỊ

NHỠ

 

20/08/1950

 

145

388

LÊ VĂN

NHƯ

 

1952

 

478

246

LÊ THỊ

NHUM

1935

17/7/2010

8,3600424

248

90

VÕ THỊ

NHUNG

1926

28/08/2008

 

275

355

HUỲNH VĂN

NHUNG

1545

2002

HUỲNH THANH PHONG ĐT:0907514762

50

212

ĐẶNG TẤN

NHỰT

22/12/1963

17/05/2004

 

80

202

NGUYỄN THỊ

NỞ

 

 

DỰ ĐỊNH THỦY TÁNG

183

38

NGUYÊỄN THỊ

NỮ

1928

20/04/1968

 

47

279

PHÙNG

NỮ

 

 

 

429

260

NGUYỄN VĂN

NUÔI

 

19/6/72

38378254