Lịch trình cúng dường trường hạ tỉnh Lâm Đồng

0
143

                                                             CHƯƠNG TRÌNH


HÀNH HƯƠNG CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG

(Ngày 15 – 16 – 17 tháng 06 năm 2012)

ØNgày thứ 1:

 •        04h30’: Phật tử vân tập tại chùa Diệu Pháp.

 •        05h00’: Nghe huấn từ và lời chúc của ĐĐ trú trì – khởi hành (giao lưu và ăn sáng trên xe).

 •        11h00’: Tác bạch cúng dường trường hạ Chùa Phước Huệ – Bảo Lộc.

 •        12h00’ : Ăn trưa – nghỉ ngơi.

 •        14h00’: Tác bạch cúng dường trường hạ Chùa Linh Thắng – Di Linh.

 •        17h00’: Đến Tp. Đà Lạt – ổn định chỗ ở, ăn tối và nghỉ đêm tại khách sạn.

 •        19h00’: Tham quan phố đêm Đà Lạt.

ØNgày thứ 2:

 •        06h00’ : Thức dậy – ăn sáng.

 •        07h00’ : Tác bạch cúng dường trường hạ Thiền viện Vạn Hạnh – Tham quan Tượng Bổn Sư cao 49m.

 •        08h30’ : Tác bạch cúng dường trường hạ Tổ đình Linh Quang.

 •        10h00’ : Lễ cúng dường Trai tăng tại Chùa Linh Sơn.

 •        12h00’ : Ăn trưa – nghỉ ngơi.

 •        13h00’ : Tác bạch cúng dường trường hạ Chùa Linh Phước.

 •        15h00’ : Tác bạch cúng dường trường hạ Ni Chùa Phước Huệ.

 •        17h00’ : Tác bạch cúng dường trường hạ Ni Chùa Linh Phong.

 •        18h00’ : Ăn tối – Chùa Linh Phong.

 •        20h00’ : Chương trình riêng (Pháp thoại – giao lưu sinh hoạt).

 •        22h00’ : Nghỉ ngơi.

ØNgày thứ 3 :

 •        06h00’ : Thức dậy – ăn sáng.

 •        07h00’ : Tham quan Đà Lạt sử quán – Đồi Mộng mơ.

 •        08h00’: Tham quan Thiền Viện Trúc Lâm – Hồ Tuyền Lâm.

 •        10h00’: Cúng dường trường hạ Ni Chùa Dược Sư.

 •        11h00’: Ăn trưa – nghỉ ngơi.

 •        13h00’: Cúng dường trường hạ Vĩnh Minh Tự Viện – tham quan Tượng Di Đà lớn nhất Việt Nam.

 •        14h00’: Tham quan Thác Pougoul – Nam thiên đệ nhất thác.

 •        17h00’: Ăn chiều tại Chùa Phước Huệ.

 •        22h00’: Về đến Chùa Diệu Pháp – hoàn mãn.