Lễ Vu Lan cho HĐH Thượng nông và phát thưởng

0
125
Sáng ngày 16/07 ÂL, Tại chùa Diệu Pháp Hội Đồng hương Thượng Nông đã tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu và phát thưởng cho các em nhỏ trong làng có thành tích học tập tốt trong năm học vừa qua.

  Tham dự và chứng minh cho buổi lễ có Đại đức Thích Nguyên Bình cùng các bô lão và gia đình trong làng Thượng Nông tại Tp.HCM. Sau thời kinh Vu Lan báo hiếu cầu an cầu siêu cho cha mẹ hiện tiền hay quá vãng là lễ phát thưởng cho các em học sinh hiếu học . Là một hoạt động ý nghĩa hàng năm, mang tính chất động viên để các em nỗ lực học tập và tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn cho các em.

Sau đây là một số hình ảnh: