Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát

0
218

Nhân lễ víaBồ Tát Quan Thế Âm Xuất Gia 19/02 ÂL. Chùa Diệu Pháp tổ chức  khóa lễ sám hối Ngũ Bách Danh Quan Thế Âm.

Buổi lễ đượcchia làm ba phần, buổi sáng là trì chú Đại bi và Đảnh lễ Ngủ Bách Danh Đức Bồtát Quan Thế Âm, buổi chiều là trì chú Đại bi và buổi tối là Đảnh lễ Ngũ BáchDanh Đức Bồ tát Quan Thế Âm trước tượng của Ngài.

Người Phật tửlễ bái vì sùng kính ân đức vô lượng và trí tuệ vô biên của Ngài, chứ không phảivì van xin tha tội hay cầu mong ban ân. Lạy Ngài để dẹp bỏ hết những thói cốngcao ngã mạn, để thấy mình vẫn còn thấp kém ti tiện. Kính ngưỡng, quy hướng vànguyện học theo công hạnh cao cả của Ngài, tích cực chuyển hóa những lời nói,suy nghĩ và hành động xấu ác trở về với Chân-thiện-mỹ, để đem lại cuộc sống anlạc, hạnh phúc cho tự thân và tha nhân.

Sau đây là mộtsố hình ảnh xin gửi đến quý phật tử :

Qúy thầy , các chú cùng quí phật tử làm lễ ở chánh điện chùa Diệu Pháp
 
Phật tử cung thỉnh quý thầy làm lễ
Buổi lễ diễn ra lúc chiều  trước tượng Quan Thế Âm Bồ Tát