Lễ Vía Phật A Di Đà

0
143

LỄVÍA PHẬT A DI ĐÀ

Tối ngày 15/12/2016 chùa Diệu Pháp đã long trọng tổchức buổi lễ nhằm ngày vía của đức Từ phụ A Di Đà với sự đại diện của ĐĐ. ThíchAn Đạt cùng chư Tăng chùa Diệu Pháp. Toàn thể đại chúng trong đạo tràng chùa DiệuPháp cùng toàn thể quý thiện nam tín nữ gần xa, tụ hội về đây với niềm hân hoankhát ngưỡng, chiêm bái tưởng niệm về Ngài bằng tất cả tấm lòng tôn vinh vàthành kính.

Trên tinh thần đó, chùa cũng đã tổ chức đêm hội hoađăng. Trước dâng lên cúng dường đức Như Lai và mười phương Tam Bảo, ngưỡng mongchư Phật, chư đại Bồ tát, chư Hiền Thánh tăng thùy từ mẫn giám. Sau cũng nhờ ânđức này, nguyện cầu cho quốc thới dân an, đạo Phật trường tồn, nhân dân an lạc.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ: