Lễ Vía Bồ tát Quan Thế Âm

0
147
Nhân lễ vía Bồ Tát Quan Thế Âm Xuất Gia 19/09 ÂL. Chùa Diệu Pháp tổ chức  khóa lễ sám hối Ngũ Bách Danh Quan Thế Âm. 
Buổi lễ được chia làm ba phần, buổi sáng là trì chú Đại bi và Đảnh lễ Ngủ Bách Danh Đức Bồ tát Quan Thế Âm, buổi chiều là trì chú Đại bi và buổi tối là Đảnh lễ Ngũ Bách Danh Đức Bồ tát Quan Thế Âm trước tượng của Ngài.

Người Phật tử lễ bái vì sùng kính ân đức vô lượng và trí tuệ vô biên của Ngài, chứ không phải vì van xin tha tội hay cầu mong ban ân. Lạy Ngài để dẹp bỏ hết những thói cống cao ngã mạn, để thấy mình vẫn còn thấp kém ti tiện. Kính ngưỡng, quy hướng và nguyện học theo công hạnh cao cả của Ngài, tích cực chuyển hóa những lời nói, suy nghĩ và hành động xấu ác trở về với Chân-thiện-mỹ, để đem lại cuộc sống an lạc, hạnh phúc cho tự thân và tha nhân.

Sau đây là một số hình ảnh xin gửi đến quý phật tử :