Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm

0
146

Nhânlễ vía Bồ Tát Quan Thế Âm Xuất Gia 19/09 ÂL hằng năm. Chùa Diệu Pháp tổ chức khóa lễ sám hối Ngũ Bách Danh Quan Thế Âm. 

          Buổi lễ được chia làm ba phần, buổisáng là Đảnh lễ Ngủ Bách Danh Đức Bồ tát Quan Thế Âm, buổi chiều là trì chú Đạibi và buổi tối là Đảnh lễ Ngũ Bách Danh Đức Bồ tát Quan Thế Âm tại chánh điệncủa chùa.

 

          Người Phật tử lễ bái vì sùng kính ânđức vô lượng và trí tuệ vô biên của Ngài, chứ không phải vì van xin tha tội haycầu mong ban ân. Lạy Ngài để dẹp bỏ hết những thói cống cao ngã mạn, để thấymình vẫn còn thấp kém ti tiện. Kính ngưỡng, quy hướng và nguyện học theo cônghạnh cao cả của Ngài, tích cực chuyển hóa những lời nói, suy nghĩ và hành độngxấu ác trở về với Chân-thiện-mỹ, để đem lại cuộc sống an lạc, hạnh phúc cho tựthân và tha nhân.

 

Sauđây là một số hình ảnh xin gửi đến quý phật tử :

 

Tôn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát
Qúy Thầy cùng Phật tử đảnh lễ Ngũ Bách Danh Quan Thế Âm Bồ Tát