Lễ trì chú Dược Sư cầu an đầu năm tại chùa Diệu Pháp

0
128
                       Tối nay, 14 tháng Giêng năm Tân Mão, gần 1000 Phật tử đã về chùa Diệu Pháp để tham dự lễ trì tụng Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn và niệm hồng danh đức Phật Dược Sư để nguyện cầu cho an lạc, hạnh phúc được tưới tẩm khắp nơi nơi.

                    Mở đầu cho buổi lễ, các Phật tử được phát cho 1 chiếc đèn và quý thầy sẽ cung nghinh ngọn lửa từ đàn Dược Sư xuống để thắp sáng những chiếc đèn đó. Sau đó là đôi phút nói chuyện đầu năm của thầy Thanh Tri với quý Phật tử về các hạnh nguyện cao cả của đức Phật Dược Sư, thầy một lần nữa nhắc lại ý nghĩa của việc tổ chức đàn Dược Sư cũng như nhấn mạnh những điều mà người Phật tử phải cố gắng tu trì để cuộc sống được an nhiên, hạnh phúc. Sau ba hồi chuông trống Bát Nhã rền vang, ban Kinh Sư được cung thỉnh từ chánh điện chùa ra đàn Dược Sư để tiến hành buổi lễ. Trong không khí trang nghiêm và uy nghi đó, tất cả mọi người đều chắp tay, cuối đầu để cung thỉnh quý thầy và lòng thì hướng về mười phương chư Phật.

                     Sau những hồi chuông mõ đầu tiên vang lên, tất cả đạo tràng đồng thanh trì tụng 108 biến chú Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn. Đồng thời cũng trì niệm hồng danh đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Tiếng trì chú, tiếng niệm Phật vang lên hùng hồn và trang nghiêm như xua đi những u ám của cuộc sống, những quấy phá của tạp niệm, của tà ma ngoại đạo. Có mặt ở đó mới cảm nhận hết được bầu không khí hùng thiêng như đang được mười phương chư Phật chứng giám. Sau khi trì chú, thầy Sám Chủ đã làm lễ sái tịnh cho hơn 1000 chai nước tinh khiết – lộc may mắn đầu năm cũng như làm lễ sái tịnh cho cả đạo tràng. Kết thúc buổi lễ, quý thầy đã tận tay phát cho các Phật tử mỗi người 1 chai nước như phát lộc đầu năm để nguyện cầu cho chư Phật tử tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ.

                      Buổi lễ kết thúc với niềm an vui của tất cả mọi người. Sau buổi lễ này, tối mai, sẽ là lễ long trọng rước đèn hoa đăng cầu an đầu năm. Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ tối nay:

Nước tinh khiết được chú nguyện bởi Dược Sư Quán Đảnh chơn ngônTruyền đăng…

Thành tâm đón nhận

Hoan hỷ thọ trì

Thầy Thanh Tri trò chuyện cùng Phật tử

Ban Kinh Sư tiến vào đàn tràng

Thầy Sám Chủ làm lễ Sái Tịnh

Quý thầy phát lộc cho Phật tử

Hương Giang