LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ

0
148
LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP  KIẾN TRÚC SƯ 
Vào ngày 22.1.2015, Sư chú Sa Di Thích Quảng Tiến đã dự Lễ Trao Bằng Tốt Nghiệp Kiến Trúc Sư Khoa Kiến Trúc Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Sau đây là một số hình ảnh: