Lễ thí thực cô hồn rằm tháng bảy

0
104
Sau khi Đại lễ Vu Lan – PL 2556 kết thúc, chiều nay, ngày 01/09/2012, chùa Diệu Pháp đã lập đàn cúng thí cô hồn, nguyện cầu cho các hương linh, vong linh, cô hồn uổng tử được thoát kiếp khổ mà siêu sanh Tịnh độ. Tham dự có khá nhiều Phật tử thập phương cùng cầu nguyện cho người thân đã quá vãng của mình nhân mùa Vu lan báo hiếu năm nay.
Sau đây là một số hình ảnh: