Lễ thí thực cô hồn

0
131
Sau khi Đại lễ Phật đản – PL 2557 kết thúc,  hôm qua, ngày 25/05/2013, chùa Diệu Pháp đã lập đàn cúng thí cô hồn, nguyện cầu cho các hương linh, vong linh, cô hồn uổng tử được thoát kiếp khổ mà siêu sanh Tịnh độ. Tham dự có khá nhiều Phật tử cùng cầu nguyện cho người thân của mình.
Sau đây là một số hình ảnh: