Lễ thí thực bạt độ cô hồn

0
116

Sau khi Đại lễ Phật đản – PL 2558 kết thúc, ngày 14/05/2014, chùa Diệu Pháp đã lập đàn cúng thí cô hồn, nguyện cầu cho các hương linh, vong linh, cô hồn uổng tử được thoát kiếp khổ mà siêu sanh Tịnh độ. Tham dự có Phật tử cùng cầu nguyện cho người thân của mình.

Chủ trì buổi lể thầy Nguyên Minh cùng Chư tăng trong Ban Kinh sư.


 Sau đây là một số hình ảnh: